IEA odporúča Únii jednotnú vonkajšiu energetickú politiku

Historicky prvé hodnotenie európskej energetickej politiky Medzinárodnou energetickou agentúrou podporuje základné línie – liberalizáciu, energeticko-klimatický balíček – a odporúča viac jednoty a investovania do výskumu.

„Som potešený, že IEA zhodnotila tak pozitívne klimaticko-energetické návrhy Komisie predložené v roku 2007“, povedal predseda Komisie Barroso na margo prvého hodnotenia európskej energetickej politiky Medzinárodnou energetickou agentúrou (IEA). Pozitívne je hodnotená aj snaha Bruselu o liberalizáciu trhu s elektrinou a plynom, IEA ho vyzýva aby ďalej presadzoval oddelenie vlastníctva výroby a dodávok energie (unbundling).

Podľa IEA by ale mala Únia zvýšiť financovanie výskumu v oblasti energetiky a vytvoriť koherentnejšiu vonkajšiu energetickú politiku, v ktorej by mali silnejšiu úlohu inštitúcie EÚ.

Pre európsku energetiku prichádza kľúčové obdobie. Komisia, Parlament a členské krajiny diskutujú o „treťom liberalizačnom balíku“, ktorý európska exekutíva predstavila na jeseň minulého roka, a o energeticko-klimatickom balíku, ktorý stanovuje okrem iného minimálne množstvo energie, ktoré má byť vyrobené z obnoviteľných zdrojov. Veľkým výzvam čelí Únia aj vo vonkajších energetických vzťahoch, kde deklaruje snahu znížiť závislosť na dodávkach z Ruska, no reálne kroky brzdí nedostatok koordinácie medzi členskými krajinami.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA