Investície do plynu ohrozuje neistý dopyt

Európe chýba jasná stratégia pre plyn, varuje druhý najväčší dovozca plynu do EÚ, Nórsko. Odrádza tým potenciálnych investorov.

Nórsko každoročne do EÚ dovezie podmorskými plynovodmi a terminálmi na skvapalnený plyn (LNG) asi 20 percent potrebného zemného plynu. V budúcnosti by to tak byť už nemuselo. Nie však kvôli stenčujúcim sa nórskym rezervám.

„… investičné signály sú v Európe nejasné. V dôsledku politík EÚ, v ktorej nie je jasne určená úloha plynu, existuje ďalšie politické riziko týkajúce sa budúceho európskeho dopytu po plyne,“ odpovedalo nórske Ministerstvo pre ropu a energetiku Európskej komisii, v rámci konzultácií o stratégii EÚ v oblasti LNG a plynových zásobníkov.

„To stlmí ochotu plynárenského priemyslu investovať do nových projektov týkajúcich sa produkcie a infraštruktúry,“ vysvetľuje ministerstvo v liste z 30. septembra.

V dokumente zároveň Nóri vyjadrili nesúhlas s názorom EÚ, že vývoz plynu z tejto severskej krajiny do roku 2030 poklesne v dôsledku stenčujúcich sa zásob. Nórske ministerstvo pritom poukázalo na fakt, že doteraz načreli len do približne tretiny svojich rezerv.

Ďalšia tretina úplne nevyužitých zásob sa nachádza na severe v Nórskom a Barentsovho mori. Rozvoj týchto ťažobných polí si však vyžaduje značné investície do nových plynovodov alebo LNG terminálov.

V najbližších rokoch preto investori musia rozhodnúť o prípadnom rozšírení vývozných kapacít z týchto oblastí. To však do značnej miery závisí  na tom, či si zapojené spoločnosti budú isté bezpečnosťou budúceho dopytu po plyne v Európe.

Nórsko zároveň v liste posporilo plán na väčšie využívanie LNG terminálov v rámci únie, nesúhlasí však s návrhmi na spoločný nákup plynu, čo by „obmedzilo hospodársku súťaž“ a bolo v rozpore s „liberalizáciou energetických trhov,“ ktorá sa udiala v poslednom desaťročí.

Spoločný nákup plynu navrhol bývalý poľský premiér Donald Tusk, ako spôsob na zlepšenie vyjednávacej pozície členských štátov voči ruskému dodávateľovi plynu. EÚ v rámci vyšetrovania obvinila Gazprom zo zneužívania dominantnej trhovej pozície vo strednej a východnej Európe.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA