Komisia predstavila stratégiu pre vykurovanie a chladenie

Únia na vykurovanie využíva najmä dovážaný plyn.

Na vykurovanie a chladenie budov a priemyselných jednotiek ročne v únii spotrebujeme až polovicu všetkej energie. Najvyužívanejším zdrojom sú stále fosílne palivá, z toho 13 % ropy a 59 % zemného plynu.

Viac ako polovica budov v EÚ bola postavená ešte predtým, než únia zaviedla pravidlá pre energetickú efektívnosť. Renovácia týchto budov však pokračuje iba pomaly. V súčasnosti rekonštruujeme iba 1 %.

„Používaním inteligentných technológií a inteligentného financovania môžu Európania aj naďalej užívať vyhriate domovy, ale bez vysokých účtov za energie a nadmerného znečisťovania ovzdušia,“ povedal pri predstavovaní stratégie podpredseda Komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič.

Ak by sa EÚ podarilo dekarbonizovať sektor budov do roku 2050, ročne by na dovoze plynu mohla ušetriť až 40 miliárd eur, na dovoze ropy 4,7 miliardy eur.

Exekutíva plánuje uľahčiť renovácie budov, integrovať sústavy na vykurovanie a chladenie, zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie v tomto sektore či opätovne využívať energiu z „odpadov“ v priemysle.

Stratégia nie je právne záväzná. Je na členských štátoch, aby opatrenia zaviedli do praxe.

Čítajte viac: Komisia zvýši dohľad nad komerčnými plynovými kontraktmi

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA