Komisia ukončila spor s E.ON

V stredu Komisia uzavrela protimonopolný spor s E.ON. Akceptovala prísľub nemeckého energetického gigantu, že odpredá pätinu svojich výrobných kapacít a distribučnú sieť pre veľmi vysoké napätie.

V tlačovom vyhlásení Komisia hovorí, že prijala rozhodnutie, že záväzok E.ON považuje za právne záväzný. Nemecký gigant sa tak bude musieť vzdať asi 5 000 MW výrobnej kapacity a vysokonapäťovej distribučnej siete.

Európska komisia sa obávala, že firma môže vďaka svojmu dominantnému postaveniu na nemeckom trhu stiahnuť časť výrobných kapacít, aby tak zvýšila ceny elektrickej energie, a zabrániť novým investorom vstupovať na trh výroby energie.

Komisia sa tiež obávala, že E.ON môže vďaka kontrole nad časťou transmisnej siete uprednostňovať svoje vlastné výrobné kapacity na produkciu vyrovnávacej elektrickej energie (vyrovnávanie výkyvov v dopyte po elektrickej energii), a súčasne prenášať výsledné náklady na konečných spotrebiteľov a zabraňovať ostatným výrobcom prenášať vyrovnávaciu energiu cez jeho siete.

Firma sa rozhodla spor vyriešiť tým, že sa vzdá časti svojich aktivít. Komisárka pre konkurenciu Neelie Kroes riešenie privítala.

„Táto bezprecedentná séria opravných opatrení zásadne zmení podobu nemeckého trhu s elektrickou energiou a prinesie možnosť väčšej súťaže a väčšie možnosti výberu pre spotrebiteľa. Prvý krát v európskej protimonopolnej histórii sa rozhodla firma vzdať podstatnej časti svojich aktív, aby tak rozptýlila obavy z (ohrozenia) konkurencieschopnosti“, vyhlásila Kroes.

Hovorca Jonathan Todd vyhlásil, že Európska komisia bola rada, že spor neskončil na súde.

Ak by E.ON sľub porušil, Komisia mu môže uvaliť pokutu až do výšku 10% jeho obratu bez toho, aby musela dokazovať porušenie konkurenčných pravidiel.

E.ON v tlačovom vyhlásení rozhodnutie Komisie privítal a označil za úspech. „E.ON teraz môže začať proces sťahovania sa z dohodnutej výrobnej kapacity a vysokonapäťových transmisných systémov v rámci predpísaného časového plánu.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA