Kupovanie emisných povoleniek nezvýši cenu elektriny

Varovania, že ak si od roku 2013 budú musieť výrobcovia energie kupovať všetky emisné povolenky v aukciách, zvýši sa cena elektriny, nie sú pravdivé, tvrdí správa environmentálnej organizácie WWF.

„Je nepravdepodobné, že kupovanie povoleniek na aukciách na trhu (EU ETS) po roku 2013 bude mať viditeľný vplyv na ceny elektriny“, tvrdí správa pripravená britskou konzultačnou spoločnosťou New Carbon Finance pre environmentálnu organizáciu WWF.

Systém obchodovania s emisiami (EU ETS) je hlavným pilierom snáh EÚ o riešenie klimatických zmien. Pravidlá navrhnuté Komisiou pre obdobie 2013-2020 žiadajú, aby si výrobcovia energie kupovali 100% emisných povoleniek v aukciách. Doteraz dostávali podstatnú časť bezplatne. Objavili sa však obvinenia, že cenu CO2 spotrebiteľom napriek tomu zarátali.

New Carbon Finance tvrdí, že nakoľko výrobcovia energie prenášajú cenu emisných povoleniek do svojich operačných nákladov bez ohľadu na to, či ich dostávajú bezplatne, alebo ich musia kupovať, plné kupovanie na aukciách nebude mať veľký dopad na ceny pre spotrebiteľov. Podľa správy to platí najmä v prostredí s vyššou liberalizáciou trhu. Správa skúma trendy vývoja trhov s elektrinou v Nemecku, Poľsku, Českej republike a Maďarsku.

„Pri konkurenčných trhových podmienkach by nemalo zohrávať rolu, či sú povolenky prideľované bezplatne, alebo získavané na aukciách, pretože stále reprezentujú ekonomické náklady pre výrobcov elektriny. Dá sa preto očakávať, že ekonomické náklady povoleniek budú plne prenesené do veľkoobchodných cien elektriny. To znamená, že by dopad nahradenia bezplatného prideľovania plným získavaním na aukciách po roku 2013 na veľkoobchodné ceny mal byť minimálny.“

Návrh revízie EU ETS vyvoláva živú diskusiu v Parlamente, aj medzi členskými krajinami. Krajiny ako Poľsko, v ktorých výroba elektriny závisí od vysoko znečisťujúcich zdrojov (najmä uhoľné elektrárne), žiadajú aby sa povolenky prideľovali bezplatne aj po 2013, pretože aukcie by trojnásobne zvýšili cenu elektriny.

Komisia pripúšťa, že plné zavedenie aukcií môže zvýšiť ceny o 15%. Zároveň ho ale považuje za nevyhnutné pre efektívny boj proti klimatickým zmenám.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA