Maďarsko bude rozvíjať geotermálnu energiu

Maďarský MOL chce rozvíjať využívanie geotermálnej energie. Hoci má regionálne ambície, zatiaľ sa bude orientovať na Maďarsko.

Maďarský MOL, ktorý je okrem iného hlavným akcionárom Slovnaftu, podpísal dohodu sn islandskou spoločnosťou Enex hf. a austrálskou Green Rock Energy International Pty. Ltd. Spoločný projekt, CEGE (Central European Geothermal Energy Production Private Company) bude vyhľadávať, produkovať a predávať geotermálnu energiu, podieľať sa na výstavbe geotermálnych elektrární a technológií pre priamu dodávku tepla.

Nová spoločnosť sa chce najprv zamerať na Maďarsko, keď však vyvstane príležitosť, má aj regionálne ambície. Obaja partneri MOL patria v oblasti geotermiky medzi lídrov. Island vyrába podľa štatistík Medzinárodnej energetickej agentúry z geotermálnej energie asi 20% elektrickej energie a 93% tepla.

Na Slovensku spolupracuje firma Enex hf. s SPP na niekoľkých podobných projektoch. Vďaka prírodným podmienkam máme veľký potenciál rozvoja tohto zdroja, v roku 2005 sa však geotermálna energie nepodieľala vôbec na výrobe elektriny a len 0,27% na výrobe tepla.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA