Ministri energetiky sa dohodli na liberalizácii

Ministri energetiky v piatok otvorili dvere liberalizácii trhu s plynom a elektrickou energiou. Dohoda o „klauzule Gazprom“, či rozbití energetických gigantov zvyšuje šance na skoré prijatie legislatívneho balíčka.

Základné línie dohody o treťom liberalizačnom energetickom balíčku boli prijaté už na Rade pre energetiku v júni tohto roku. Mnoho zásadných otázok však ostalo nevyriešených.

Jednou z nich bolo, ako zabrániť aby malá množstvo energetických gigantov ovládlo trh v EÚ. Komisia ich pôvodne chcela prinúť oddeliť výrobu energie od jej transmisie a dodávok spotrebiteľom (tzv. Vlastnícky unbundling). FrancúzskoNemecko sa však postavili na čelo koalície krajín, do ktorej patrilo aj Slovensko, vystupujúcich proti plánom. Bývalé štátne monopoly (ako EDF, E.ON či RWE) si tak podržali možnosť zachovania kontroly nad rozvodnými sieťami pod podmienkou, že ich podriadia vonkajšiemu dozoru.

Po tlaku Holandska, Dánska, Španielska, Portugalska, Poľska a niektorých ďalších krajín však dohoda týmto výrobcom energie zabráni kupovať transmisné operácie energetických firiem v tých európskych krajinách, kde už nastal unbundling. V praxi to znamená, že firma ako EDF nebude môcť kúpiť vysokonapäťové vedenie napríklad v Holandsku.

Ministri tiež schválili tzv. „klauzulu Gazprom“, ktorá obmedzuje možnosti firiem z nečlenských krajín kupovať distribučné siete. O tomto ochrannom opatrení sa diskutuje najmä v súvislosti so snahou ruského štátneho monopolu Gazprom prenikať na európske trhy. Poľsko a pobaltské krajiny však boli sklamané, že klauzula bola oslabená v porovnaní s pôvodne navrhovanou „klauzulou reciprocity“. Tá by fungovala ako akési „investičné veto“ – firmy z tretích krajín (ako Rusko) by nemohli získať podiel na distribučných sieťach, pokiaľ nebudú mať firmy z EÚ v Rusku rovnakú právnu istotu a trhový prístup. Nemecko, ktoré dováža z Ruska vďaka Ggazpromu asi 40% importov plynu, však presadilo slabšiu formuláciu, podľa ktorej stačí politická dohoda.

Dopracované boli aj posledné technické ustanovenia, ako je systém hlasovania v novej Agentúre EÚ pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER), ktorá dohliada na fungovanie energetických trhov. Nemecko pôvodne žiadalo, aby mali väčšie krajiny, s väčšími energetickými sieťami, väčšie slovo v jej rozhodnutiach. No konečná dohoda hovorí o rovnakej váhe hlasu všetkých členov.

Predseda Komisie Barroso kompromis privítal ako „dobrú správu pre spotrebiteľov a podnikateľov v Európe“ a „kľúčový krok k úplne jednotnému obchodu.“

Kompromis však ešte musí schváliť Parlament. A tu sa môže objaviť problém – europarlament zatiaľ tvrdí, že jediným spôsobom liberalizácie je unbundling.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA