MOL získal prestížnu cenu za podnikanie

Skupina MOL, ktorá je majoritným vlastníkom Slovnaftu, získala v New Yorku ocenenie „Podnikanie roka v oblasti rafinérie a predaja“.

Skupina MOL bola vybraná medzinárodnou porotou z piatich podnikov, ktoré sa dostali tohto roku na shortlist. Podľa generálneho riaditeľa Skupiny MOL György Mosonyiho, bola cena udelená za výsledku skupiny v oblasti inovácií, zvyšovaní efektívnosti a kvality. „Vďaka uskutočnenej modernizácii rafinérií, viacerým projektom zameraným na zvýšenie efektívnosti a tiež jedinečnej uplatňovanej filozofii dodávateľsko-odberateľského reťazca, Skupina MOL disponuje dvoma najefektívnejšími rafinériami v Európe. Zároveň uskutočňuje aj významné environmentálne inovácie a neustále zlepšovanie kvality.“

Cena v tejto kategórii je udeľovaná za mimoriadne operačné a finančné výsledky v oblasti rafinácie ropy, petrochemickej výroby, výroby biopalív, marketingu ropy, LPG, petrochemických výrobkov, biopalív, alebo zemného plynu, a obchodu v tomto sektore.

Ocenenia Platts Global Energy Awards udeľuje každoročne Platts, popredný globálny poskytovateľ informačných služieb v oblasti energetiky. Hodnotí sa spolu 16 kategórií, od environmentálnych inovácií, cez strategické investície po rozličné oblasti výroby a transportu energie.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA