Najviac dotácií členských štátov ide do obnoviteľných zdrojov energie

Členské štáty dotujú najmä výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, uvádza to nová štúdia Európskej komisie. Slovensko je v podpore energetického sektora z verejných financií skôr na chvoste.

Európska komisia včera (13. október) zverejnila dlho očakávanú štúdiu  o dotáciách a cenách energií vo všetkých členských štátoch EÚ. Štúdia je prvá svojho druhu a poskytuje dáta o cenách a dotáciách členských štátov naprieč technologickým spektrom výroby elektrickej energie.

Celková hodnota podpory energetického sektora v roku 2012 bola vo všetkých členských štátoch približne na úrovni  122 miliárd EUR.  Vládnych zásahov do energetického trhu bolo v tomto období viac ako 700.

Snahy  EÚ o zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na celkovej spotrebe sa odrazili aj na podpore tohto sektora z verejných financií. Vlády členských štátov podporili OZE až 40 miliardami, z toho 14,7 miliárd sa investovalo do slnečnej energie, 10,1 miliárd do veternej energie, 8,3 miliárd do biomasy a 5,2 miliárd do rozvoja vodnej energie.

Čo sa týka konvenčných zdrojov energie, najväčšiu podporu získal uhoľný sektor (10,1 miliárd), nasledovaný výrobou energie z jadra (7 miliárd) a pomocou zemného plynu (5,2 miliárd)

Podpora jednotlivých štátov

Až 70 % celkových dotácií členských štátov išlo do výroby energie a tretina do podpory dopytu, a to najmä rôznymi daňovými úľavami alebo pevne stanovenou cenou pre konkrétne subjekty, ktorá bola nižšia ako trhová.

Najviac svoj energetický sektor podporili  Nemecko (25 miliárd EUR), Británia (13 miliárd EUR), TalianskoŠpanielsko (10 miliárd EUR). Naopak najmenej investovali Cyprus (20 miliónov EUR) a Chorvátsko (30 miliónov EUR).

Z krajín Vyšehradskej štvorky najviac podporili svoj energetický sektor Česká republika (1,6 miliárd EUR) a Poľsko (970 miliónov EUR). Maďarsko prispelo 620 miliónmi EUR. Slovensko je s 100 miliónmi EUR na chvoste krajín V4.

EÚ v roku 2012 podporila energetický sektor približne 12 miliardami EUR, a to najmä prostredníctvom projektov zameraných na podporu energetickej účinnosti. 

Ceny elektrickej energie

Správa obsahuje aj informácie o konkurencieschopnosti výroby elektrickej energie viacerými technológiami.

Najlacnejšia je jednoznačne výroba elektrickej energie z uhlia. Náklady na výrobu jednej megawatt hodiny (MWh) elektriny stojí približne 75 EUR. Náklady na elektrinu z veternej elektrárne (na súši)  sú len o niečo vyššie. Náklady na jednu MWh vyrobenú v jadrovej elektrárni sú približne 100 EUR.  Cena slnečnej energie od roku 2008 poklesla na 100-115 EUR/MWh.

Štúdia Európskej komisie uvádza aj tzv. externé náklady výroby elektrickej energie, ktoré sa neodzrkadľujú v trhovej cene energie. Sú to najmä vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľov EÚ a dopady na zmenu klímy. Celkové externé náklady energetického mixu Európskej únie boli na rok 2012 odhadované na 150 až 310 miliárd EUR.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA