Nemecko má zachovať jadrové elektrárne

Plány na zatvorenie všetkých jadrových elektrární v Nemecku do nasledujúcich 15 rokov budú mať podľa hodnotenia IEA nepriaznivý dopad na energetickú bezpečnosť krajiny, hospodársku efektívnosť a snahy znížiť emisie skleníkových plynov.

Krátka správa

Medzinárodná energetická agentúra (IEA) pochválila v hodnotení krajiny pre rok 2007, zo 4. júna, „záväzok k rozumnej energetickej politike“, súčasne však vyhlásila, že dôležité výzvy pred krajinou stále zostávajú a prioritnou medzi nimi je plánované postupné odstavenie všetkých jadrových elektrární.

Podľa IEA bude mať odstránenie jadrovej energetiky z nemeckého energetického portfólia niekoľko následkov:

  • Zníženie diverzity dodávok a „stále vyššia závislosť na dodávkach energie, najmä zemného plynu, ktoré nie sú dostatočne diverzifikované“.
  • Negatívne dopady na hospodárstvo, nakoľko odstavenie si vyžiada „dodatočné investície v krátkom čase do nových kapacít, ktorým sa inak bolo možné vyhnúť“.
  • Dodatočný tlak na snahy znížiť emisie skleníkových plynov, nakoľko jadrové elektrárne „netvoria emisie skleníkových plynov“.

„Hoci dodatočné kapacity obnoviteľnej energie, ako aj zisky z energetickej efektívnosti, určite môžu zaplniť časť vzniknutej medzery, výsledkom bude vyššia závislosť na palivách vytvárajúcich oxidy uhlíka“, varuje IAE. „Odstavenie (jadrových elektrární) bezpochyby obmedzí schopnosť Nemecka redukovať emisie.“

„IEA vyzýva vládu, aby vo svetle týchto negatívnych dopadov prehodnotila rozhodnutie odstaviť jadrové elektrárne.“

Vyhlásenie vzbudí nesúhlas u mnohých environmentálnych aktivistov, ktorí nesúhlasia s tým, aby bola jadrová energetika považovaná za súčasť riešenia problému klimatických zmien. Argumentujú tiež, že jadrová energetika nedokáže prežiť v liberalizovanom energetickom trhu, bez masívnej vládnej podpory.

Jadrová energetika je totiž vylúčená z pravidiel voľnej súťaže platných na vnútornom trhu EÚ. Podľa Zelených v Európskom parlamente, ktorý z toho vinia „zastaranú Zmluvu o Euroatome“ z roku 1957, to je „v protiklade k rozvoju slobodného vnútorného trhu s energiou“.

Na Slovensku sa v jadrových elektrárňach vyrába v súčasnosti sa viac ako 55% elektriny vyrába v jadrových elektrárňach. Dodávka jadrového paliva je zabezpečená dlhodobými zmluvami z Ruskej federácie. Dokument „Energetická politika SR“ konštatuje, že „v súvislosti s odstavením Jadrová elektráreň V1 v Jaslovských Bohuniciach (JE V1) dôjde k poklesu  dodávok jadrového paliva a to až do doby prípadného uvedenia do prevádzky nových blokov jadrových elektrární“.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA