Paríž: Šetrenie energiou je vecou bezpečnosti

Francúzske predsedníctvo chce väčší dôraz na štandardy energetickej efektívnosti budov a spotrebičov, ako „základný kameň“ klimatickej politiky EÚ.

„Zlepšenie energetickej efektívnosti je vrcholnou prioritou“, vyhlasuje Francúzske predsedníctvo v dokumente zverejnenom pred dnešným zasadnutím ministrov energetiky (10. október).

„Je to jeden z najefektívnejších spôsobov zvýšenia energetickej bezpečnosti. Je to základný kameň našej ambície bojovať proti globálnemu otepľovaniu.“

Francúzsko bude od ostatných ministrov na dnešnom stretnutí žiadať, aby podporili jeho tlak na Európsku komisiu, ktorá má urýchliť implementáciu Akčného plánu energetickej efektívnosti EÚ z roku 2006.

„Akčný plán musí byť implementovaný s rozhodnosťou“, najmä v sektore stavebníctva a dopravy.“ Predsedníctvo zdôrazňuje 25 odporúčaní Medzinárodnej energetickej agentúry z minulého roka.

Paríž navrhuje, aby boli do konca roka prijaté „náročné špecifikácie“ pre určité kategórie domácich spotrebičov „a najmä osvetlenia domácností“. Cieľom je pripraviť požiadavky pre „viac ako 20 kategórií produktov počas najbližších troch rokov“. Okrem toho Komisiu žiada, aby revidovala smernicu o ekodizajne „pred koncom roku 2009“.

Predsedníctvo chce aj prísnejšie požiadavky na znižovanie spotreby energie v budovách. Návrh Komisie, ktorý má byť predložený v novembri, „stanoví ambicióznejšie ciele, najmä pokiaľ ide o nové budovy“, píše sa v dokumente. „Aj táto smernica má byť prijatá pred koncom roku 2009.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA