Poľsko nesúhlasí s klimatickými plánmi Komisie

Poľská vláda varuje, že klimatické plány Komisie môžu v krajine spôsobiť dramatický nárast cien energií a veľkú nezamestnanosť. Európska exekutíva trvá na plnom aukčnom predaji emisných povoleniek pre elektrárne po roku 2013.

Varšava nesúhlasí s plánmi znižovania emisií skleníkových plynov predloženými Komisiou. Podľa nich by mali po roku 2013 všetci výrobcovia energie nakupovať povolenky na emisie CO2 na otvorených európskych aukciách. Doteraz ich získavali od vlád zadarmo, v rámci limitov pridelených každej krajine.

Pre Poľsko, ktoré 92,5% elektriny vyrába z uhlia, to bude podľa poradcu vlády Krzysztofa Zmijewského znamenať nárast cien elektriny o 100-300%. Poľsko vypustí pri výrobe jednej kilowatthodiny do atmosféry 0,94 tony CO2, zatiaľ čo napríklad Švédsko, využívajúce vodné elektrárne a iné obnoviteľné zdroje, len 0,02 tony. Poľskí energetici tak budú musieť povolenky kupovať v zahraničí.

Zmijewski varuje, že ďalším dôsledkom bude odchod energeticky intenzívneho priemyslu – oceliarne, spracovanie farebných kovov, sklárne, cementárne a pod. – do krajín mimo EÚ. Poľsko tak môže údajne stratiť až pol milióna pracovných miest.

Komisia s tvrdením Varšavy nesúhlasí. Odhaduje, že plný aukčný predaj povoleniek posunie ceny priemerne o 22%, v Poľsku by to malo spôsobiť nárast o 15%, tvrdí hovorkyňa komisára pre životné prostredie Barbara Helfferich. Omnoho dôležitejším faktorom je nárast ceny čierneho uhlia.

Okrem toho získa Varšava ročne asi 4 miliardy eur, ktoré môže použiť na zníženie dopadov na spotrebiteľov. Jedna miliarda bude pochádzať z príjmov z aukcií povoleniek v bohatších členských krajinách, tri miliardy získa poľská vláda z vlastných aukcií.

S plným aukčným predajom povoleniek pre výrobu energie nesúhlasia ani slovenskí energetici. Rovnako upozorňujú na dopady na ceny elektriny a uprednostňujú postupné zavádzanie aukcií.

O návrhoch Komisie na podobu európskeho systému obchodovania s emisiami (EU ETS) sa bude diskutovať v najbližších mesiacoch. V septembri bude o smernici rokovať Európsky parlament. Bývalý poľský premiér a súčasný europoslanec Jerzy Buzek napríklad navrhuje, aby boli štáty zlúčené do skupín podľa energetického mixu. Krajiny s vyššou závislosťou na fosílnych zdrojoch – a tým vyššími emisiami na vyrobenú kilowatthodinu – by mali aukcie povoleniek zavádzané postupne. Komisia však zatiaľ trvá na pôvodnom návrhu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA