G7 chce ukončiť závislosť na ruskom plyne

Európa zostane závislá na ruskom plyne aj v ďalších rokoch, zhodli sa ministri pre energetiku a hospodárstvo krajín G7. Odsúdili zneužívanie energie ako nástroja politického nátlaku.

Ministri G7 sa na stratnutí dohodli na 13-bodovom pláne. Obsahuje stredno a dlhodobé stratégie, ktorých cieľom je znížiť závislosť väčšiny európskych krajín na dodávkach ruskej ropy a plynu.

Ed Davey, britský minister energetiky vyhlásil, že ruský prezident Vladimir Putin “prekročil hranicu” a skupina G7 prijala rozhodnutie zabrániť mu v používaní "energie ako zbrane".

“Sme znepokojení, akým spôsobom sa vyvinula situácia pri energetickej bezpečnosti na Ukrajine, ktorá je výsledkom narušenia ukrajinskej suverenity a územnej celistvosti Ruskom,” vyhlásili ministri.

Nemecký minister hospodárstva a energetiky Sigmar Gabriel momentálne nevidí žiadne rýchle riešenie európskej energetickej závislosti na Rusku, ktoré by bolo k dispozícii.

Aj preto ministri uvítali podpísanie memoranda o porozumení medzi Slovenskom a Ukrajinou, ktoré zabezpečí tok plynu na Ukrajinu a kroky Európskej komisie v úsilí nedopustiť ohrozenie dodávok energie na Ukrajine a to aj vypracovaním núdzového plánu pre zimné obdobie 2014-2015 na regionálnej úrovni.

Skupina prisľúbila, že bude pracavať v oblastiach energetickej účinnosti a širšej diverzifikácii energetického portfólia. Hľadať a budovať by sa mali nové trasy dodávok energie, ako Južný plynárenský koridor, ktorý dlhodobo podporujú hlavne TalianskoFrancúzsko. Ministri však zároveň priznali, že veľa alternatív sa neponúka. Momentálne až tretina do Európy dovážaného plynu pochádza z Ruska, pričom polovica z tohto objemu preteká Ukrajinou.

Hľadanie alternatív

Taliansko, ktoré je takmer úplne odkázané na dovoz energie, nemôže čakať ako dopadnú jednotlivé politické akcie, a preto už hľadá možnosti ako rozšíriť zdroje dodávok. Okrem južného koridoru prikladá Rím dôležitosť vybudovaniu nových transportných trás z Azerbajdžanu do Európy cez Turecko.

Závislosť na ruskom plyne by mohol znížiť aj bridlicový plyn. Britský minister energetiky Michael Fallon v tejto súvislosti naznačil, že európske krajiny by mali začať s produkciou bridlicového plynu, ak chcú znížiť svoju závislosť od ruského plynu. "Dúfam, že do piatich rokov budeme vo fáze výroby," povedal.

Bridlicový plyn z USA by však mohol Európu zásobovať až o desať rokov, preto by sa podľa neho mala Európa sústrediť na rozvoj vlastnej produkcie bridlicového plynu.

G7 chce vytvoriť trh so skvapalneným plynom a vybudovať za týmto účelom LNG terminály v Severnej Amerike. Terminály na export LNG však nebudú tak skoro hotové. “Realizácia prvého projektu nezačne skôr než na konci roku 2015, zatiaľ čo 6 ďalších plánovaných terminálov nebude pripravených k prevádzke najbližších desať rokov,“ priznal americký minister pre energetiku Ernest Moniz.

Celý proces je spomalený americkou administratívou, ktorá neudeľuje licencie na export skvapalneného zemného plynu dostatočne rýchlo.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA