Ropní experti predpovedajú o päť rokov nedostatok ropy na strane ponuky

Medzinárodná energetická agentúra (IEA) varovala, že svetové ropné zásoby sa pravdepodobne budú míňať rýchlejšie, ako sa predpokladalo. Súvisí to s prudkým nárastom spotreby v Číne a na Blízkom Východe a zmenšujúcimi sa produkčnými kapacitami, čo spôsobuje rýchle zvyšovanie cien a mohlo by naštrbiť chod globálnej ekonomiky.

Krátka správa

IEA v “Strednodobej správe o ropnom trhu” z 9. júla uviedla, že kvôli zvyšujúcemu sa dopytu, ktorý zvýšenie produkcie v krajinách, ktoré nepatria do OPEC, nie je schopné pokryť, bude svet o päť rokov čeliť nedostatku ropy na strane ponuky.

Poradca pre energetickú politiku pre industrializované štáty vyhlásil, že v súvislosti s predpokladaným zvýšením priemerného ročného rastu dopytu po rope z 2 percent na 2,2 percent v priebehu nasledujúcich piatich rokov „táto správa napriek štyrom rokom vysokých cien ropy predpovedá zvyšovanie tlaku na trhu po roku 2010“.

Zvyšovanie bude podľa neho najmä dôsledkom rýchlejšieho rastu v Ázii a na Blízkom Východe.

V rovnakom čase IEA znížila svoj odhad na dodávky z krajín, ktoré nepatria do OPEC-u, z dôvodu omeškania sa vo veľkých ropných projektoch a nedostatku nevyužitých výrobných kapacít, ktoré bránia ďalšiemu zvyšovaniu dodávok.

Správa hovorí o tom, že rast dodávok z týchto krajín bude v rokoch 2007-2012 pochádzať len z kvapalných plynov, extra ťažkej ropy, biopalív a do roku 2012 aj z produkcie skvapalneného uhlia v Číne.

Agentúra predpovedá, že tento rast nepresiahne 1 % ročne, čo je menej ako polovica tempa rastu dopytu po rope. To spôsobí zvyšujúcu sa závislosť spotrebiteľov na dodávkach z krajín OPEC.

Odhady týkajúce sa nevyužitých kapacít v  krajinách OPEC, teda rozdielu medzi tým, čo členovia OPEC-u produkujú a aké množstvo by mohli produkovať, sú však taktiež hrozivé a naznačujú prudký pokles po roku 2009.

V správe sa doslova uvádza: „Malé množstvo nevyužitých kapacít v krajinách OPEC a pomalý rast produkcie v krajinách, ktoré nie sú v OPEC, vyvolávajú značné znepokojenie. Je možné, že nedostatok na strane ponuky by sa podarilo oddialiť, nie však nadlho.“

Zatiaľ čo sa predpokladá dvojnásobný nárast v produkcii biopalív v nasledujúcich rokoch, množstvo dodávok ropy bude celosvetovo rásť len o 2 %. Šéf oddelenia ropného priemyslu a trhov v IEA Lawrence Eagles povedal: „Výsledky našej analýzy sú dosť tvrdé. Buď potrebujeme viac dodávok, alebo musíme znížiť rast dopytu.“

Niektorí analytici však túto správu označujú ako „poplašnú“ s cieľom prinútiť krajiny OPEC zvýšiť ich dodávky. Taktiež si myslia, že takéto varovania v podstate čiastočne slúžia na zdôvodnenie súčasných vysokých cien ropy, ktoré sa 9. júna vyšplhali na úroveň 76 USD za barel. Olivier Jakob z Petromatrixu, ktorý pôsobí ako obchodný poradca a špecialista v oblasti manažmentu rizík pre ropné spoločnosti a produkty, pre Reuters povedal: „Medzinárodná energetická agentúra takto zaviedla rizikovú prirážku na trhu, ktorá udrží predaj ropy, nech sa deje čokoľvek.“

Eagles však povedal: „Sme tu na to, aby sme predpovedali trh tak, ako ho vidíme.“ Dodal, že cena reaguje len na zistené podstatné skutočnosti.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA