Rozvoj obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku

V stredu prijala vláda stratégiu zvýšenia využívania obnoviteľných zdrojov. Do roku 2020 majú kryť 12% celkovej spotreby energie.

Krátka správa

V stredu prijala slovenská vláda Stratégiu vyššieho využívania obnoviteľných zdrojov energie v SR. Oproti materiálu, ktorý bol predložený pred dvoma týždňami (EurActiv.sk, 10. apríl 2007) sa v ňom nenachádzajú veľké zmeny. Medzi konkrétnymi opatreniami je aj plánovaná podpora 100 miliónov korún pre montáž slnečných kolektorov na domy a kotlov na biomasu.

Slovensko sa spolu s ostatnými členskými krajinami Únie na jarnom summite v marci 2007 zaviazalo k intenzívnejšiemu využívaniu obnoviteľných zdrojov. Ich podiel má v EÚ do roku 2020 dosiahnuť 20%, tento celkový cieľ bude konkretizovaný pre jednotlivé členské krajiny podľa ich možností.

Podľa stratégie umožňujú prijaté plány Slovensku zvýšiť súčasný 4% podiel obnoviteľných zdrojov na 12% v roku 2020. Podklady pre stanovenie záväzného cieľa pre Slovenskú republiku v roku 2020 budú rozpracované v pripravovanom materiáli Stratégia energetickej bezpečnosti SR, ktorá uvedie aj výhľad do roku 2030.

Po minulotýždňovej konferencii o energetike, na ktorej sa zúčastnil aj komisár Piebalgs, kritizovali mimovládne organizácie slovenskú vládu za to, že kladie príliš veľký dôraz na jadrovú energiu a zanedbáva obnoviteľné zdroje a šetrenie energiou.

Do obnoviteľných zdrojov plánuje investovať aj korporátna sféra. ENEL Slovenské elektrárne, hlavný výrobca elektrickej energie, plánujú na Slovensku do roku 2013 odštartovať investície v objeme približne 110 miliárd korún: „Zvažujeme konkrétne projekty výstavby malých vodných elektrární – približne 10 projektov. Vyhodnocujeme aj možnosť výstavby prečerpávacej vodnej elektrárne PVE Ipeľ, ktorá by kapacitou nádrže prekonala doteraz najväčšiu prečerpávaciu elektráreň v SR, konkrétne PVE Čierny Váh. Okrem vody vyhodnocujeme aj možnosť výstavby 104 MW veterného parku, výroby elektriny z biomasy a vážne začíname skúmať aj možnosti rozvoja geotermálnych zdrojov“, hovorí hovorca Juraj Kopřiva.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA