Šefčovič začal turné po členských štátoch

Podpredseda Komisie zodpovedný za Energetickú úniu dnes oficiálne začal turné po členských štátoch, na ktorom jednotlivým krajinám predstaví výsledky analýzy ich energetických systémov. Na Slovensko príde čoskoro.

Rokovať bude s členmi národných vlád a parlamentov ale aj predstaviteľmi biznis sektoru, mimovládnych organizácií a zástupcami študentov a sociálnych partnerov, aby zistil „čo od konceptu očakávajú“ a „aké sú ich priority.“

Členské štáty sa budú mať príležitosť vyjadriť k predloženej správe o silných a slabých stránkach ich energetických sektorov, obhájiť svoje výsledky alebo „reklamovať“ použité štatistiky a analýzy.  

„Energetická únia nemôže byť  nanútená z Bruselu,“  povedal Šefčovič na tlačovej konferencii v Bruseli.

Špecifické správy pre každý členský štát majú byť súčasťou každoročného, monitorovacieho procesu, ktorý bude základom pre nový systém riadenia Energetickej únie. „Namiesto približne 200 správ o stave systémov navrhujeme jednu národnú Klimatickú a energetickú správu,“ informoval slovenský eurokomisár.

Okrem záverečnej správy s odporúčaniami pre každú krajiny, ktorá by mala byť zverejnená na jeseň tohto roka, Komisia do leta predstaví aj viacero nových legislatívnych návrhov.

Medzi najkomplexnejšie patrí konzultácia o zmene európskeho trhu s elektrickou energiou, revízia smernice o energetickom označovaní a reforma Európskeho systému obchodovania s emisiami, ktorá  bude obsahovať tzv. stabilizačnú rezervu či slovenskom podporovaný zoznam odvetví, ktoré budú chránené pred presunom výroby do krajín s nižšími environmentálnymi štandardmi.

V druhej polovici roka Komisia predloží nový balíček opatrení obehového hospodárstva a nariadenie o bezpečnosti dodávok, ktoré bude obsahovať aj nové právomoci na zvýšenie transparentnosti zmlúv s dodávateľmi zemného plynu.

Ex ante kontrola má podľa Šefčoviča zaručiť, že kontrakty sú uzatvárané  v „európskom duchu.“ Či to bude znamenať rozšírenie kompetencie pre Európsku komisiu Šefčovič nechcel komentovať a naznačil, že detaily bude známe o niekoľko mesiacov.

Turné po členských štátoch slovenský podpredseda Komisie oficiálne odštartuje už túto stredu v Holandsku.  Pokračovať bude v Českej republike, Lotyšsku, Slovensku a postupne navštívi všetky členské krajiny.

Šefčovičov tím bude o zážitkoch a výsledkoch cesty po členských štátoch informovať na svojej blogovej stránke, ktorú si môžete pozrieť tu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA