Šetrenie energiou zachráni ekonomiku

Vyššia produktivita energie môže Európe pomôcť zastaviť nebezpečný rast jej spotreby, ktorý v súčasnosti podkopáva ekonomiku.

Európa má „príležitosť zvýšiť produktivitu energie, čím úplne zastaví rast dopytu po energii v regióne“, tvrdí správa McKinsey Global Institute (MGI) s názvom „Chopiť sa príležitosti európskej energetickej produktivity“.

Podľa MGI by bolo možné len s použitím existujúcich technológií ušetriť až dvojnásobok elektrickej energie spotrebovanej v EÚ v roku 2003, čo je ekvivalent 8 miliónov barelov ropy denne.

„V porovnaní s mnohými riešeniami postavenými na alternatívnych dodávkach energie sú investície do produktivity energie efektívne z hľadiska nákladov a menej neisté.“ Správa cituje klimatické odhady Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) podľa ktorej „dodatočné euro minuté na efektívnejšie elektrické prístroje, spotrebiče a budovy vyváži potrebu investovania viac ako 2 eur do dodávok energie“.

Správa tvrdí, že najväčší potenciál zníženia dopytu po energiách má zlepšovanie energetickej efektívnosti v obytných budovách – šetrnejšími spotrebičmi, klimatizáciou a kúrením. Nasleduje komerčná a osobná doprava, ťažký priemysel a rafinérie.

Zlepšenie v týchto sektoroch by súčasne pomohlo znížiť emisie skleníkových plynov až o jednu miliardu ton do roku 2020 – čo je ekvivalent emisií Francúzska a Británie spolu.

No európski a národní rozhodovatelia, ktorí musia vytvoriť správne rámcové podmienky, majú obmedzený manévrovací priestor. „Nekonečné množstvo informačných bariér, nedokonalosti trhu, a odvádzajúca politika bránia investorom v tom, aby sa chopili ekonomicky atraktívnych príležitostí investovania do energetickej produktivity. To vysvetľuje, prečo spotrebitelia a podnikatelia nedokážu využiť šetrenie, ktoré zvýšená produktivita energie ponúka.“

EÚ prijala ambiciózny plán zníženia emisií skleníkových plynov o 20% do roku 2020. No na rozdiel od oblasti dodávok energie, kde sa má prijať záväzný cieľ zvýšenia podielu obnoviteľných zdrojov na 20%, v oblasti znižovania dopytu – teda šetrenia energiou – Brusel veľmi netlačí. EÚ si stanovila len „indikatívny cieľ“ o 20% vyššej energetickej efektívnosti do 2020.

Správa okrem iného odporúča, aby rozhodovatelia prijali prísnejšie štandardy energetickej efektívnosti spotrebičov a zariadení. Komisia navrhuje v rámci Akčného plánu udržateľnej spotreby a produkcie (SCP) revíziu a rozšírenie pravidiel ekodizajnu a energetickej efektívnosti. Viacerí aktéri sú však z jej plánov sklamaní, podľa nich nejdú dostatočne ďaleko.

Pri súčasnom raste cien energií, vyvolanom najmä zdražovaním fosílnych palív, sa šetrenie energiou stáva ekonomickou nevyhnutnosťou. Španielska vláda napríklad plánuje prijať zákony, ktoré znížia maximálnu povolenú rýchlosť na cestách, aby sa tým znížila spotreba, a obmedzia používanie klimatizácie a vykurovania v budovách.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA