Spor o plyn: kto na to doplatil

Ukrajinsko-ruský konflikt nechal strednú a juhovýchodnú Európu bez plynu. Ktoré krajiny boli ako ovplyvnené?

Európska únia dováža asi štvrtinu spotrebovaného plynu z Ruska. Väčšina z tohto množstva prechádza cez plynovody a zásobníky na Ukrajine. Krajiny západnej Európy majú vo všeobecnosti diverzifikovanejšie zdroje – túto základnú energetickú surovinu získavajú ak z Nórska, Alžírska, Líbye, Nigérie, Strednej Ázie, prípadne z vlastných zásob.

Stredná a juhovýchodná Európa je však omnoho závislejšia na importe z Ruska a ukrajinskej infraštruktúre. Ako ukázal už ukrajinsko-ruský spor o cenu plynu v roku 2006, konflikt v týchto nestabilných vzťahoch môže ľahko znamenať, že sa dodávky životne dôležitej suroviny prerušia.

Niektoré krajiny bývalého východného bloku už dokázali zvýšiť svoju energetickú bezpečnosť napojením na plynárenskú infraštruktúru v Západnej Európe (Česká republika, Maďarsko a pod.). Iné, medzi nimi Slovensko, stále závisia od jedného zdroja a jednej cesty. Aj preto, hoci sa EÚ zapojila do riešenia ukrajinsko-ruského konfliktu začiatkom roku 2009 ako celok, jeho bezprostredný dopad na jednotlivé európske krajiny bol rôzny:

Bulharsko

Rusko pokrýva asi 96% spotreby plynu. Už pár dní po začiatku krízy musela Sofia obmedziť spotrebu plynu, od minulého týždňa už nebol plyn ani v domácnostiach.

Bulahrsko ako prvé naznačilo, že ak bude kríza pokračovať, obnoví činnosť v reaktoroch atómovej elektrárne Kozloduj, zavretej koncom roku 2006 pod tlakom EÚ. Predseda Komisie Barroso však túto možnosť odmietol. Na včerajšom stretnutí ministrov energetiky požiadala Sofia o finančnú pomoc EÚ z balíka určeného na riešenie ekonomickej krízy.

Rumunsko

Krajina dováža z Ruska asi 28% spotreby plynu, asi 65% je schopná kryť z vlastných zásob. Dodávky prestali 7. januára, výpadok však vyrovnala vlastné ťažba a krízové zásoby. Podľa vlády dokáže krajina pri plnej spotrebe, bez obmedzení zásobovať domácnosti a priemysel 60-80 dní.

Moldavsko

Moladvsko je od ruského plynu úplne závislé. Prerušenie dodávok 7. januára nechalo domácnosti bez plynu, keďže krajina mala zásoby len na niekoľko hodín. Ukrajina sľúbila, že dodá 1,5 milióna m3, no prevádzku hlavného plynovodu, ktorý vedie cez Moldavsko do Bulharska sa nepodarilo obnoviť.

Elektrárne a teplárne prešli na uhlie a ropu, napriek tomu bola dodávka tepla obmedzená a teplá voda odstavená. Školy ostali zavreté. Moldavsko požiadalo o pomoc EÚ, Rakúsko poslalo do hlavného mesta Kišineva veľkokapacitné ohrievače a elektrické generátory.

Slovinsko

Dovozom z Ruska je vykrývaných asi 64% spotreby. Dodávky prestali 7. januára. Hoci hlavný dodávateľ vyzval veľké podniky, aby obmedzili spotrebu, zatiaľ neboli prijaté žiadne regulácie. Podľa vlády zníženie dodávok nepriemyselným spotrebiteľom nehrozí.

Chorvátsko

Z Ruska prichádza asi 37% spotreby plynu. Dodávky zastali 6. januára, vláda vyhlásila, že sa pokúsi získať surovinu z Talianska a Severnej Afriky. Ropný a plynárenský koncern INA zabezpečil trojdenné krízové dodávky z Nemecka a ďalšie prišli z Maďarska cez Rakúsko.

Krajina má rezervy na vykrytie asi trojtýždennej spotreby.

Macedónsko

Z Ruska dováža prakticky 100% spotreby, macedónske hospodárstvo je však na plyne veľmi málo závislé. Po odstavení dodávok v utorok minulý týždeň (6. január) musel najväčšie oceliarne v krajine zastaviť produkciu, no na výrobu tepla pre domácnosti sa používajú alternatívne palivá.

Grécko

Krajina dováža z Ruska asi 82% spotreby. V utorok minulý týždeň boli zastavené dodávky cez Ukrajinu, export plynu z Turecka sa dostal pod dohodnutú úroveň. Grécka ekonomika je však na rozdiel od iných európskych krajín menej plynofikovaná – vo výrobe tepla a elektriny spolieha stále skôr na ropu.

Taliansko

Dovoz z Ruska kryje asi 28% spotreby plynu. V stredu ráno, 7. januára, klesli dodávky z Ruska asi o 90% a Taliansko začalo čerpať z rezerv. Vďaka nim a možnosti dovážať plyn z iných zdrojov však má podľa vlády krajina dosť suroviny na to, aby vykryla spotrebu počas celej zimy.

Francúzsko

Rusko dodáva asi 24% spotrebovávaného plynu. Jeho dodávka klesla 6. januára o asi 70%. Francúzsko je však v relatívne dobrej pozícii. Okrem toho, že plyn môže kupovať z iných zdrojov, asi 80% spotreby elektriny kryjú atómové elektrárne.

Rakúsko

Rakúsko dováža z Ruska asi 60% spotreby plynu, dodávky prestali 7. januára. Krajina je napojená na alternatívne trasy a tak ropná a plynárenská spoločnosť OMV pokrývala spotrebu z rezerv, domácej produkcie a dovozom z iných zdrojov (napríklad z Nórska). Žiadne obmedzenia dodávok neboli zatiaľ zavedené.

Nemecko

Plyn z Ruska vykrýva asi 42% spotreby. Hlavné transportné trasy vedú cez Ukrajinu a Poľsko, a Ukrajinu, Slovensko a Českú republiku. Od utorka, 6. januára, za dodávky cez Poľsko výrazne znížili a z Českej republiky neprišiel do Nemecka žiaden plyn.

Hlavnou alternatívou pre Nemecko je nórsky plyn a dovoz ruského plynu cez Bielorusko. Tie však nedokážu plne pokryť spotrebu a pri dlhšom pokračovaní konfliktu hrozí nemeckým firmám obmedzovanie dodávok.

Maďarsko

Krajina dováža z Ruska asi 60% národnej spotreby plynu. Vďaka prepojeniu na západoeurópsku sieť sa kríza dotkla Maďarska relatívne menej. Surovina mohla byť dovážaná plynovodom z Rakúska a Budapešť už vo štvrtok ráno uvoľnila niektoré obmedzenia, pôvodne uvalené na veľkých spotrebiteľov. Vypomáhalo tiež niektorým okolitým krajinám – v sobotu sa cez jeho tranzitnú sieť dostal plyn do Srbska (4-4,5 mil. m3) a Bosny (1-1,5 mil. m3).

Poľsko

Z Ruska pochádza asi 47% spotreby plynu. Dodávky cez ukrajinské plynovody zastali 7. januára, pokračovali však cez Bielorusko. Vláda schválila ako krízové opatrenie obmedzenie dodávok veľkým priemyselným spotrebiteľom.

Česká republika

Z Ruska pochádza asi 80% spotrebovaného plynu. Plynovod bol zavretý 7. januára po tom, ako prestal plyn prúdiť na Slovensko. Vďaka napojeniu na nemeckú infraštruktúru môže Česká republika dovážať plyn z Nórska a cez Bielorusko z Ruska. Okrem toho má silné krízové zásoby. Praha tak nemusela obmedziť spotrebu firiem.

Od piatku nám Česká republika vypomáha so svojich zásobníkov na území Slovenska denne 4 miliónmi m3 plynu.

Slovensko

Na dovoze plynu z Ruska cez Ukrajinu sme prakticky úplne závislí. Na rozdiel od našich susedov nie sme napojení na alternatívne trasy. Krízový stav bol vyhlásený v utorok, vláda v stredu obmedzila spotrebu veľkoodberateľov.

Na sobotňajšom krízovom zasadnutí Ficov kabinet odporučil opätovné spustenie odstaveného druhého reaktora atómovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach. Argumentoval tým, že po odstavení reaktora začali spotrebu kryť plynové generátory. Pri ich zastavení, kvôli nedostatku plynu, hrozí údajne Slovensku black-out – masívny výpadok dodávok elektriny.

Turecko

Plynom z Ruska kryje asi 67% spotreby. V utorok zastali dodávky cez plynovod prechádzajúci Ukrajinou. Turecko preto zvýšili dodávky cez plynovod Blue Stream, prechádzajúci po dne Čierneho mora, a dovoz plynu z Iránu. Krajina má aj obmedzené vlastné rezervy. Napriek tomu muselo vo štvrtok odstaviť dve zo svojich elektrární.

Srbsko

Z Ruska dováža asi 87% spotreby plynu. Dodávky prestali 6. januára a už čoskoro ostali domácnosti bez tepla. Srbsku pomohlo Nemecko a Maďarsko. Vďaka ich piatim miliónom m3 plynu denne mohli byť od štvrtka obnovené dodávky plynu domácnostiam. Ďalší plyn by mal krajine poskytnúť E.ON Ruhrgas a Rakúsko (2-3 milióny m3).

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA