Spotreba elektriny je v európskych domácnostiach na vzostupe

Výskumná správa EK uvádza, že po období postupného poklesu dosiahla spotreba elektriny v domácnostiach v roku 2010 najvyššiu úroveň za dve desaťročia. Aj napriek efektívnejším spotrebičom je rezidenčný sektor po priemysle druhým najväčším spotrebiteľom elektriny.

Spoločné výskumné centrum (JRC) Európskej komisie v novej štúdii o stave energetickej účinnosti prináša údaje o vývoji spotreby energií v domácnostiach v členských krajinách EÚ. Členské štáty sa zaviazali znížiť do roku 2020 spotrebu energie o 20 % v porovnaní s rokom 2009, čomu by mali napomôcť opatrenia prijatej smernice o energetickej efektívnosti.

Do roku 2005 sa spotreba energie v domácnostiach zvyšovala až sa v roku 2005 vyšplhala na 1.192.536 kiloton energie, t.j. takmer 1,39 milióna GWh. V období 2005-2009 došlo v štátoch Únie k poklesu celkovej spotreby energie v domácnostiach. Medzi rokmi 2008 až 2009 činil rozdiel dokonca viac ako 5 %. Následne ale začala spotreba opäť narastať .  

Pokles celkovej spotreby možno podľa autorov správy prisúdiť finančnej a ekonomickej kríze v roku 2009, zatiaľ čo nárast v 2010 nastal pravdepodobne v dôsledku vplyvov ekonomického oživenia. Do úvah ale treba vziať aj silnú zimu 2009/10 a nárast populácie.

V roku 2010 spotrebovali domácnosti 26,7 % celkovej konečnej spotreby energie v EÚ. Väčší podiel mal už len sektor dopravy – 31,7 %.

 

Pokiaľ ide o spotrebu samotnej elektrickej energie, podiel domácností bol 29,71 %, druhý najväčší po sektore priemyslu – 36,47 %. Spotreba elektriny per capita bola v roku 2010 na priemernej úrovni 5.661 kWh pre celú EÚ-27. Existovali ale značné rozdiely medzi starými a novými členskými krajinami – 6.271 kWh v EÚ-15 v porovnaní s 3.341 kWh v dvanástich nových členských štátoch.

Najviac elektriny spotrebúvajú domácnosti vo Fínsku, Švédsku, Francúzsku a na Cypre. Slovenské domácnosti patria naopak do skupiny menších spotrebiteľov.

 

„Konečná spotreba elektriny v rezidenčnom sektore je v EÚ-27 stále na vzostupe, a preto je úsilie podporovať energetickú efektívnosť pri využívaní elektriny domácimi spotrebičmi a zariadeniami obzvlášť dôležité,“ píše sa v správe.

Napriek opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti spotrebovali televízie napríklad počas dvoch rokov (2007-2009) o 2-3 % elektriny viac a v roku 209 sa dostali na úroveň 56 TWh. V rovnakom období sa ale znížila spotreba elektriny svetelnými zariadeniami o 5 %, čo možno pripísať najmä zvýšeniu využívania žiariviek a postupného odstraňovania klasických žiaroviek. Za úspešné opatrenia pre znižovanie spotreby možno podľa JRC považovať aj zavedenie štandardov energetickej efektívnosti pre bielu techniku, ako sú chladničky, práčky alebo umývačky riadu.

REKLAMA

REKLAMA