Spotrebitelia nechcú nové označovanie energetickej efektívnosti spotrebičov

Európska spotrebiteľská organizácia BEUC kritizovala plán Komisie označovať domáce spotrebiče podľa ich energetickej efektívnosti. Navrhovanú schému považuje za príliš komplikovanú.

Súčasná schéma zoraďujúca spotrebiče do tried podľa spotreby energie od A do G je pre európskych občanov dostatočne známa a netreba ju nahrádzať niečím zbytočne komplikovanejším, tvrdí sa v pondelňajšom vyhlásení BEUC.

Zmeny sú súčasťou implementačných opatrení v Rámcovej smernici EÚ o ekodizajnových požiadavkách pre výrobky využívajúce energiu (EuP) z roku 2005, ktorej cieľom je znižovať energetickú náročnosť všetkých elektrických spotrebičov.

Európski zákonodarcovia v súčasnosti pridávajú do smernice nové skupiny produktov, ako je osvetlenie, ši TV set-topy.

No spotrebiteľská organizácia BEUC, ktorá skúmala pracovné návrhy pred stretnutím s Komisiou plánovanom na 16. október, sa obáva, že viaceré z nich môžu byť pre spotrebiteľov mätúce.

Po výskume v niekoľkých členských krajinách BEUC dospela k záveru, že systém tried A-G je ľahko pochopiteľný i zapamätateľný. „Jasný systém označovania A-G by mal byť použitý na všetky spotrebné produkty pokryté rámcovou smernicou z 2005, vrátane nových skupín výrobkov, ako sú televízory“, hovorí Sylvia Maurer z BEUC.

Na podporu tohto tvrdenia vykonala organizácia v spolupráci s inštitútom Ipsos MORI výskum v Británii, Poľsku, Dánsku, Nemecku, Francúzsku, Taliansku a Holandsku.

Štúdia zistila, že ľudia poznajú existujúce označovanie, a to na veľmi vysokej úrovni – medzi 81-95%. Spotrebitelia mali hodnotiť tri systémy označovania, za najľahšie pochopiteľný vybrali súčasnú schému A-G.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA