Štátne dotácie pre OZE by sa od roku 2017 mali sprísniť

Od roku 2017 by mali môcť členské štáty podporiť nové projekty obnoviteľných zdrojov až po uskutočnení skutočne konkurenčného výberového konania.

Agentúra Reuters získala pracovnú verziu usmernení Európskej komisie o poskytovaní štátnej pomoci v oblasti životného prostredia a energetiky. Komisia plánuje nové pravidlá zverejniť začiatkom apríla, platiť by mali od júla 2014 do roku 2020.

Dôraz kladú na obmedzenie poskytovania štátnej pomoci pre OZE a zavedenie nového systému trhovo založených verejných súťaží s cieľom, aby sa členské štáty vyhli nákladnému dotovaniu zdrojov.

Z dokumentu vyplýva, že po novom budú môcť členské štáty od 1. januára 2017 financovať nové projekty výroby energie z obnoviteľných zdrojov až po realizácii verejnej súťaže, ktorá má byť otvorená všetkým producentom. Len „veľmi obmedzený počet“ projektov bude oprávnený získať štátne financovanie.

Výnimkou z tendrových pravidiel by mali byť menšie projekty.

V súčasnosti sa štedré dotácie poskytujú bez ohľadu na trhové podmienky. V posledných rokoch pritom došlo k značnému zníženiu výrobných nákladov predovšetkým pri solárnych paneloch. Politici často obviňujú OZE z nárastu cien elektriny, ktoré musia platiť domácnosti či priemyselní odberatelia.

Podľa Európskej komisie by sa mali dotácie používať len, ak sú prísne nevyhnutné, a mali by sa harmonizovať naprieč EÚ. Tým by sa zabránilo súpereniu členských krajín medzi sebou v snahe prilákať zelené investície.

Verejná konzultácia stakeholderov k úprave pravidiel štátnej pomoci prebiehala trikrát – na jeseň 2012, na jar 2013 a naposledy do 14.2.2014. Debatu rozvíril najmä návrh, aby malo jadro ako nízkouhlíková technológia rovnaký nárok pre poskytovanie pomoci ako OZE.

(EurActiv/Reuters)

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA