Tíšenie obáv z vysokých cien energie

Návrh Komisie na vytvorenie Energetickej charty spotrebiteľov, ktorá má zabezpečiť stabilné ceny, spotrebiteľské organizácie kritizujú kvôli nezáväznému charakteru. Podľa nich nezastaví problematické komerčné praktiky.

Krátka správa

Európske trhy s energiou boli oficiálne otvorené súťaži 1. júla 2007. Sprevádzali to však obavy, že liberalizácia nie je najlepším spôsobom ako zabezpečiť naraz nižšie spotrebiteľské ceny, environmentálnu udržateľnosť a bezpečnosť dodávok.

Komisia pripúšťa, že „otvorenie trhov ako také nemôže garantovať dostatočnú mieru výberu medzi dodávateľmi a konkurenciu“, ktorá by mala znížiť ceny.

Komisár pre energetiku Andris Piebalgs však napriek tomu verí, že liberalizácia sa spotrebiteľom v konečnom dôsledku vyplatí. „Vieme, že trhy prináajú najlepšie ceny a najlepšie služby“, povedal v interview pre EurActiv v januári tohto roku.

No Európska spotrebiteľská organizácia (BEUC) vyhlásila, že „pre spotrebiteľov je doterajšia liberalizácia zatiaľ premeškanou príležitosťou“. Argumentuje množstvom sťažností spotrebiteľov: „Problémy pri zmene dodávateľa, nesprávne účtovanie, ťažkosti pri kontaktovaní operátorov s otázkami a sťažnosťami, príliš drahé „asistenčné linky“ a agresívny spôsob predaja.“

BEUC žiada, aby bolo súčasťou liberalizácie garantovanie práv spotrebiteľov. Ná základe informácií od národných členov z členských krajín preto organizácia preto prijala iniciatívu na vytvorenie Energetickej charty spotrebiteľov. Súčasne však kritizuje, že dokument bude nezáväzný.

Podľa francúzskej spotrebiteľskej skupiny UFC-Que Choisir boli priemyselní spotrebitelia elektrickej energie po prvom kole liberalizácie (pre veľkoodberateľov) v roku 2004 svedkom nárastu cien až o 60%. Skupina varuje, že opakovanie situácie je „vysoko pravdepodobné“ v sektore maloodberateľov, najmä v prípade prudkého rastu cien dovážaného zemného plynu.

Komisia navrhuje, aby Charta, ktorá bude dokončená po konzultáciách s aktérmi v decembri, obsahovala opatrenia garantujúce spotrebiteľom viac informácií o poskytovateľoch energie a cenách, viac ochrany pred neférovými marketingovými praktikami a menej papierovania.

Sir John Mogg, predsedajúci Skupiny európskych regulátorov elektrickej energie a zemného plynu (ERGEG) vyhlásil, že otvorenie trhov „musí ísť ruka v ruke s integrovaním národných trhov a efektívnym unbundlingom – čo sú všetko súčasti diskusie v Bruseli“.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA