Trom krajinám hrozia sankcie pre energetické štítky

Európska komisia požiadala Cyprus, Rumunsko a Taliansko, aby do svojho národného práva prijali smernicu o udávaní spotreby energie na niektorých výrobkoch. Odmieta tvrdenia, že novelizované pravidlá môžu byť pre spotrebiteľov mätúce.

Energetické označovanie (EK)
https://euractiv.sk

Cyprus, RumunskoTaliansko musia svoju legislatívu upraviť do dvoch mesiacov. Ďalším krokom po včerajšom zaslaní odôvodneného stanoviska je podanie žaloby na Súdny dvor EÚ.

Žiadna z troch krajín nepožiadala Európsku komisiu o pomoc pri implementácii smernice o energetickom označovaní z roku 2010, ktorú je podľa slov hovorkyne EK Marlene Holzner „Komisia členským štátom neustále ochotná poskytnúť pri interpretácii a implementácii legislatívy.“

Napríklad Taliansko „to jednoducho vôbec netransponovalo , neuskutočnilo žiadnu akciu,“ uviedla.

Smernica, ktorej pôvod siaha až na začiatok 90. Rokov, vo svojej verzii z roku 2003 klasifikovala produkty do kategórií A až G, pričom A znamenalo najefektívnejšie využívanie energie. Úprava z roku 2010 zaviedla vyššie triedy A+, A++ a A+++, keďže vďaka technologickému pokroku dnes už takmer 90 % spotrebičov vyhovuje kritériám kategórie A. Upravili sa štítky pre chladničky a mrazničky, práčky, umývačky riadu a izbové klimatizácie a stanovili nové označenia pre televízory.

Rozdielne triedy by mali spotrebiteľom pomôcť pri rozhodovaní sa na základe efektívnosti nákladov výrobkov. Výrobcov by zase mali stimulovať k vývoju produktov s čo najvyššou energetickou účinnosťou.

Kritika systému označovania

Podľa spotrebiteľských organizácií je však nový systém udávania spotreby na výrobkoch nejasný a zákazníkov skôr mätie. Environmentalisti dokonca požadujú ďalšiu novelizáciu smernice, ktorú očakávajú v roku 2014.

Podľa Holzner ale „neexistuje vôbec žiaden zámer pripraviť novú smernicu. Keď sme hovorili o označovaní, pýtali sme sa spotrebiteľova, aký druh označovania by uprednostnili a ktorý by bol pre nich najjednoduchší.“

Ekológovia s tým ale nesúhlasia. Správa, ktorú Komisia rozoslala zástupcom spotrebiteľov bola podľa Edourada Toulouseho z občianskej organizácie ECOS „kontroverznou štúdiou narýchlo pripravenou Komisiou v roku 2009 v snahe nájsť cestu zo silného sporu medzi zúčastnenými stranami o revíziu energetického označovania“. Prístup EK podľa neho zdiskreditoval už existujúce možnosti a nehľadali sa iné alternatívy.

Združenia spotrebiteľov totiž odkazujú na odlišné štúdie ako Komisia.

V analýze, ktorú pripravili odborníci zo švajčiarskej univerzity v St. Gallen, v súvislosti s novými štítkami pre televízory sa píše: „Prieskum ukázal, že dobre známa uzavretá škála A-G má väčší vplyv na rozhodovanie zákazníkov … Zmätok zavedený novou kategóriou označenia vedie k tomu, že spotrebitelia prechádzajú od energeticky efektívnych produktov a nakupujú namiesto nich najlacnejšie televízie“. Poukazujú pritom na rast cien produktov, ktoré dovtedy mali staré označenie A.

Čo príde ďalej?

Toulouse dodal, že na trhu sú už produkty s označením A+++. „Čo urobíme ďalej? A++++? To je nezmysel, potrebujeme odolnejšie riešenie, ktoré dokáže fungovať dlhodobo.“

V apríli 2009 sa napríklad zástupcovia členských krajín zhodli na novom návrhu kategórií, ako je A-20 %, čím by sa indikovalo o koľko menej elektriny produkt spotrebuje v porovnaní s výrobkom v tradičnej triede A.  

Hovorkyňa EK ale trvá na prínosoch zmien v systéme označovania. Uviedla, že „farby zostávajú, len sme doplnili ďalšie triedy navrch a väčšina spotrebiteľov povedala, že tento systém označovania je pre nich najjednoduchší a preto v tomto momente nevidíme dôvod, prečo by sme túto značku mali meniť“.

Emilien Gasc, koordinátor pre ekodizajn v spotrebiteľských združeniach BEUC a ANEC, si myslí, že vyhlásenie Komisie o tom, že nie je potrebné smernicu revidovať, je „predčasné“.

„Len prednedávnom Komisia spustila vlastnú štúdiu o tom, či spotrebitelia rozumejú tejto konkrétnej značke. Nejde nám preto do hlavy, že Komisia už teraz deklaruje, že v záujme spotrebiteľov nebude revízia potrebná,“ uviedol Gasc.

REKLAMA

REKLAMA