Tvrdá pravda o energii

National Petroleum Council (NPC), poradný orgán americkej vlády, tvrdí, že svetu stále viac hrozí nedostatok ropy, čo Spojené štáty prinúti siahnuť na iné dostupné zdroje energie a znížiť emisie CO2.

Krátka správa

Ak chcú byť Spojené štáty schopné čeliť globálnym energetickým výzvam, musia zmierňovať svoj rastúci dopyt t po energii, diverzifikovať zdroje a znižovať emisie CO2. Tvrdí to predbežná verzia správy NPC s názvom „Čeliť tvrdej pravde o energii“.

Správa bola pripravená pod vedením bývalého výkonného riaditeľa ExxonMobil Lee. R. Raymonda a predstavená americkému ministrovi energetiky Samuelovi Bodmanovi 18. júla. Konečná verzia bude prijatá v septembri.

Správa je výnimočná najmä tým, že narúša názor, dovtedy prevládajúci v USA, že vďaka technologickému pokroku a novým náleziskám bude ropa spoľahlivým zdrojom aj v najbližšej budúcnosti. Len deň pred zverejnením vydala podobné varovanie Medzinárodná agentúra pre energetiku – tá predpokladá začiatok poklesu ťažby ropy do piatich rokov.

„Svetu nedochádzajú zdroje energie“, tvrdí správa. „Akumulujú sa však riziká pre pokračujúce rozširovanie produkcie ropy a zemného plynu z konvenčných zdrojov, od ktorých sme historicky závislí. Tieto riziká kreslia silný otáznik nad schopnosť naplniť očakávaný dopyt po energii.“

NPC vidí riešenie v piatich „kľúčových stratégiách“, ktoré „pomôžu trhom pri riešení energetických výziev do roku 2030 a po ňom“:

  • Modernizácia rastu dopytu „zvyšovaním efektivity v doprave, obytných, komerčných a priemyselných priestoroch“.
  • Rozšírenie a diverzifikácia výroby energie s využitím „všetkých dostupných ekonomických energetických zdrojov, vrátane uhlia, jadrovej energie, obnoviteľných zdrojov, a nekonvenčnej ropy a zemného plynu“, ako je mimoriadne ťažká ropa a bitumén.
  • Integrovanie energetiky do ostatných súvisiacich politík, napríklad obchodnej, hospodárskej, environmentálnej, bezpečnostnej a zahraničnej.
  • Posilnenie výskumných a vývojových snáh pre vytvorenie dlhodobých alternatív.
  • Zníženie emisií plynov spôsobujúcich globálne otepľovanie, „vrátane vytvorenia transparentnej, predvídateľnej a široko aplikovanej ceny CO2“ a regulačného rámca pre zachytávanie a uskladňovanie uhlíka.

Správa dodáva, že tieto stratégie do roku 2030 tiež znížia závislosť USA na dovážanej rope. Analytici Goldman Sachs nedávno predpovedali, že koncom roka sa môže cena ropy vyšplhať na 95 dolárov za barel.

Odporúčania sa podobajú opatreniam, na ktorých sa dohodli lídri EÚ na summite v marci na základe „balíka pre energetiku a klimatické zmeny“, predstaveného Komisiou začiatkom roku.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA