USA menia postoj ku klimatickým zmenám

Podľa mnohých účastníkov piatkovej bruselskej konferencie o klimatických zmenách prebieha v USA zásadný posun verejnej mienky v otázke zmeny podnebia - vrátane podnikateľských a politických kruhov.

Pozadie:

USA pred niekoľkými rokmi odmietli medzinárodné úsilie bojovať proti zmene podnebia a ratifikovať Kjótsky protokol zo strachu, že by to poškodilo konkurencieschopnosť amerického priemyslu.

Pozícia USA však, zdá sa, prechádza podstatnými zmenami. Ukázalo sa to na summite G8 6.-8. júna v Heiligendamm v Nemecku, kde prezident G. W. Bush prisľúbil podporu USA pre rozhovory v rámci OSN v decembri 2007, ktoré sa budú týkať prijatia medzinárodnej dohody o zmene podnebia po roku 2012, keď vyprší Kjótsky protokol (pozri EurActiv, 8. jún 2007).

Bruselský think-tank Priatelia Zeme zorganizoval v rámci  Zeleného týždňa konferenciu porovnávajúcu klimatické politiky v EÚ a USA. Zo strany EÚ sa podujatia zúčastnil poslanec Európskeho parlamentu Anders Wijkman, zástupca spoločnosti Total Oil a predstaviteľ Komisie. Stranu USA zastupovali generál na dôchodku ´Chuck´ Wald, niekdajší zamestnanec State Department Frank Loy, Eileen Claussenová – predsedníčka Pew Center on Global Climate Change a Sherry Goodman zo CNA Corporation.

Otázky:

  • Zmena nálady

Panelisti z USA hovorili o množstve aktivít, vzťahujúcich sa k zmene podnebia. Len od januára 2007 bolo navrhnutých deväť zákonov, týkajúcich sa problematiky meniaceho sa podnebia a vo Washingtone sa uskutočnilo 75 hearingov k tejto problematike.

Zvýšená pozornosť USA k otázkam zmeny podnebia sa odráža aj na úrovni štátu, ako aj medzi podnikateľskými kruhmi. Guvernéri štátov USA sľubujú podporu schéme obchodovania s emisiami oxidu uhličitého, pričom kalifornský guvernér Arnold Schwarzenegger sa ukazuje ako líder. US Climate Action Partnership, ktoré zahŕňa aj veľké firmy ako DuPont a Shell, sa ukazuje byť dôležitou podnikateľskou nátlakovou skupinou, ktorá tlačí na federálnu legislatívu proti zmene podnebia.

  • Spolupráca po Kjótskom protokole

Panelisti z USA súhlasili, že kým USA musí ukázať líderstvo a hrať v globálnom boji proti zmene podnebia ústrednú úlohu, takéto úsilie musí byť „flexibilné“, pokiaľ ide o načasovanie a druh záväzkov. Zmieňujúc sa o záväzkoch prezidenta Busha v Heiligendamme na summite G8 panelisti uznali, že dohoda nemôže byť dobrovoľná a musí zahŕňať záväzné opatrenia, aby došlo k vytvoreniu dôvery v takýto systém.

Panelisti tiež európskemu publiku pripomenuli, že Európa musí mať „realistický“ pohľad na to, čo je v USA „politicky možné“ a že najambicióznejší legislatívny návrh, ktorý momentálne koluje v Kongrese, požaduje zníženie emisií na úroveň z roku 1990 do roku 2020.

  • Obchodovanie s emisiami v EÚ

Americká strana vo všeobecnosti pochválila úsilie EÚ bojovať proti zmene podnebia, ale varovala, že európska schéma obchodovania s emisiami (EU ETS) je vo Washingtone často zobrazovaná ako zlyhanie a informácie o nej sú zneužívané na politické účely.

Panelisti zdôraznili, že Američania potrebujú presné informácie o EU ETS, aby nedochádzalo k zneužívaniu tejto témy a vyzývajú k vytvoreniu podobného systému v rámci USA.

Pozície:

Frank Loy, bývalý štátny tajomník State Departmentu USA, poukázal na individualizmus v USA a kolektivizmus v Európe a vyzval európske publikum zvážiť, či Američania vo všeobecnosti nie sú „podozrievavejší voči regulačnému úsiliu“ než je to v Európe, ako aj poukázal na to, že rozdiely v mentalitách musia byť brané do úvahy pri porovnávaní úsilia v boji proti zmene podnebia na oboch brehoch Atlantiku.

Poslanec Parlamentu Wijkmans pri zmienke o globálnej dohode o znížení emisií argumentoval, že ČínaIndia potrebujú transfer technológií a spoluprácu, aby dokázali znížiť emisie bez narušenia svojho úsilia o rast svojho hospodárstva a zníženia miery chudoby. Loy odpovedal, že on a väčšina Američanov súhlasí, ale tiež to, že „Číny a Indie sveta“ sa musia napriek tomu zaviazať k zníženiu emisií v budúcnosti, a to bez ohľadu na skutočnosť, že rozvinuté krajiny sú zodpovedné za väčšinu emisií oxidu uhličitého za posledné desaťročia.

Generál na dôchodku Charles F. ´Chuck´ Wald, ktorý neskrýval svoju frustráciu z konania súčasnej administratívy USA, hovoril o dôležitosti viac „multilaterálneho“ prístupu pre USA v 21. storočí a o potrebe „hrať s partnermi oveľa lepšie“. Wald tiež ponúkol vojenskú a bezpečnostnú perspektívu na zmenu podnebia a argumentoval, že zmiernenie dopadov zmeny podnebia a úsilie adaptovať sa by mali zohrávať kľúčovú časť v strategickom a národnom plánovaní bezpečnosti USA.

Hovoriac za Komisiu a zmieňujúc sa o EU ETS povedal Jos Delbeke z DG Životné prostredie, že stabilná cena uhlíka je kľúčová pre riadne fungovanie systému a že to v rokoch 2008-2012 bude dosiahnuté. Delbeke uviedol predbežnú predpoveď ceny vo výške 25 € za tonu uhlíka.

Všetci účastníci súhlasili s tým, že líderstvo USA v boji proti zmene podnebia sa nedá očakávať pred uplynutím druhého mandátu prezidenta Busha.

Ďalšie kroky:

  • december 2007: Konferencia OSN o zmene podnebia na ostrove Bali v Indonézii

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA