Výsledky testov atómových elektrární budú známe neskôr

Členské štáty dostanú viac času na vykonanie ďalších záťažových testov jadrových elektrární. Komisár pre energetiku to zdôvodnil tým, že si chce byť istý ich odolnosťou voči prírodným aj ľudsky spôsobeným haváriám. Návrhy na zmeny v legislatíve predloží najskôr v decembri.

Podľa plánu Európskej komisie sa mali testy, na ktorých sa EK, zástupcovia jadrových dozorov a členských štátov dohodli po havárii v elektrárni Fukušima z 11. marca 2011, mali ukončiť do polovice tohto roku.

V deň, keď si svet opäť pripomenul výročie najväčšej jadrovej havárie v histórii v ukrajinskom Černobyle, komisár Günther Oettinger uviedol, že je potrebné skontrolovať a vyhodnotiť viac reaktorov a je dôležitejšie byť dôkladný než rýchly.

Vo štvrtok (26.4.) Oettinger informoval, že sa s odborníkmi na jadrovú bezpečnosť dohodol na detailnejšom preskúmaní niektorých aspektov bezpečnosti.

Ide hlavne o dodatočné návštevy atómových elektrární, implementáciu odporúčaní, ktoré pripravila európska asociácia jadrových dozorov ENSREG, implementáciu akčného plánu Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu IAEA a výsledky mimoriadneho stretnutia Dohovoru pre jadrovú bezpečnosť. Dohodli sa tiež na tom, že na internete budú dostupné informácie o každej atómovej elektrárni.

Konečná správa zo stress testov európskych atómových elektrární tak uzrie svetlo sveta niekoľko mesiacov neskôr ako sa predpokladalo, pravdepodobne na jeseň tohto roku.

Dosiaľ sa uskutočnili previerky na mieste v 38 jadrových reaktoroch z celkového počtu 147, ktoré sa v Európskej únii nachádzajú. Komisár ale nespresnil, koľko ďalších zariadení ešte inšpektori medzinárodných tímov majú navštíviť. Dodal len, že je dôležité mať „kompletný prehľad“ a vziať do úvahy všetky typy reaktorov.

Na základe výsledkov by potom Komisia mohla predstaviť legislatívne návrhy na zlepšenie jadrovej bezpečnosti v Únii.

„Prednesieme naše návrhy toho, čo by sa malo harmonizovať až po správe zo záťažových testov. Možno to bude v decembri alebo v prvých mesiacoch roku 2013,“ povedal pre médiá.

Politikov informujú už v júni

Na základe záťažových testov, ktoré sú dobrovoľné, by sa malo zistiť či sú atómové elektrárne v Európe schopné odolať prírodným katastrofám, nárazu lietadla, chybám v riadení inštalácií a či v nich fungujú adekvátne systémy, ktoré zvládnu výpadky elektriny.

„Občania EÚ majú právo vedieť a pochopiť ako bezpečné sú jadrové elektrárne blízko ktorých žijú. Dobrý stav je dôležitejší ako načasovanie,“ uviedol komisár pre energetiku v inom stanovisku.

Poučením z Fukušimy je možnosť viacnásobnej iniciačnej udalosti v rovnakú dobu a úplný výpadok dodávok elektriny do zariadení, čo znamená, že reaktor nemožno ochladzovať.

Na testovaní sa zúčastňuje 14 členských štátov Únie, ktoré prevádzkujú atómové elektrárne na svojom území. Pripojila sa k nim aj Litva, ktorá svoju elektráreň Ignalina vyraďuje z prevádzky a tiež susedné krajiny ŠvajčiarskoUkrajina.

Hoci sa vydanie a zverejnenie záverečnej správy testovania posúva, ENSREG v júni bude prezentovať  ministrom svoje závery. Takisto Komisia informuje o správe ENSREGu lídrov krajín EÚ na ich júnovom summite.

Schválili to členské štáty EÚ s výnimkou Rakúska, ktoré je najsilnejším oponentom elektriny z jadra. V roku 1974 atómové elektrárne na svojom území zakázalo.

„Naša požiadavka je jasná – európske atómové elektrárne musia zlepšiť svoje vybavenie alebo sa zavrieť,“ citovala rakúska tlačová agentúra ministra pre životné prostredie Nikolausa Berlakovicha. Rakúski politici tiež diskutujú o zákaze dovozu elektriny pochádzajúcej z jadra do svojej prenosovej sústavy a k spotrebiteľom.

Stačí alebo nie?

Environmentalisti síce privítali otvorenejší prístup európskych politikov a prevádzkovateľov elektrární k otázkam jadrovej bezpečnosti, avšak testy považujú stále za nedostatočné. Organizácia Greenpeace žiada tretiu líniu testov, ktorá by sa zamerala na schopnosť zvládnuť situáciu aj mimo lokality elektrárne v prípade vzniku havárie. Viaceré zelené skupiny zase kritizujú, že nie je stanovené, čo s elektrárňou, u ktorej sa zistia vážnejšie nedostatky.

„Ani jediná riziková jadrová elektráreň sa nezavrie kvôli tomuto vtipnému testu,“ uviedol Reinhard Uhrig zo skupiny Global 2000.

Predseda zoskupenia ENSREG Andrej Stritar ale argumentuje tým, že kontrola ukazuje, že všetky krajiny prijali „značné kroky“ na zlepšenie bezpečnosti svojich elektrární. „Takisto sa demonštroval prínos zdieľania výsledkov stress testov medzi národnými regulačnými úradmi a tiež nápadov na posilnenie bezpečnosti a odolnosti elektrární.“

V súčasnosti upravuje oblasť jadrovej bezpečnosti na úrovni EÚ smernica 2009/71/Euratom, ktorú mali štáty implementovať do júla 2011. Komisia včera tri krajiny – Grécko, PoľskoPortugalsko – upozornila na to, ich národná legislatíva nie je v súlade s právom EÚ a zaslala im odôvodnené stanoviská.

(EurActiv/Reuters)

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA