Začala dostavba Mochoviec

V pondelok začala dostavba 3. a 4. bloku atómovej elektrárne Mochovce. Európska komisia potvrdila, že bezpečnostné štandardy a jej odporúčania budú implementované. Vláda stavbu podporuje, environmentalisti upozorňujú na jej cenu a riziká.

V pondelok otvoril premiér Fico dostavbu tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce. Dva nové reaktory majú byť zapojené do siete v roku 2012 a 2013 a výrobná kapacita pokryje 22% spotreby Slovenska.

Dostavba Mochoviec bude stáť 2,775 miliardy eur. Projekt budú financovať Slovenské elektrárne z vlastného prevádzkového toku kapitálu, takže až do jeho dokončenia nebude akcionárom vyplácaný podiel zo zisku. Generálny riaditeľ talianskej spoločnosti Enel, majoritného akcionára Slovenských elektrární, označil projekt za kľúčový: „Projekt je kľúčový aj pre Enel, pretože je míľnikom v rozvoji našej jadrovo-energetickej stratégie v Európe. Už dnes celková výrobná kapacita robí Enel druhou najväčšou energetickou spoločnosťou v Európe, ktorá podniká v 22 krajinách a na štyroch kontinentoch.“

Vláda Roberta Fica politicky podporila dostavbu Mochoviec. Dva nové reaktory považuje za potrebné, nakoľko majú vyrovnať výpadok spôsobený odstavením jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice, ku ktorému sa Slovensko zaviazalo v prístupovej zmluve.

V lete Brusel schválil dostavbu dvoch blokov, odporučil však dodatočné bezpečnostné opatrenia. Problémom podľa Komisie je, že použité reaktory sovietskeho typu nemajú štruktúru „plnohodnotného ochranného plášťa jadrového reaktora“, ktorá sa používa pri výstavbe alebo projektovaní moderných atómových elektrární v západnej Európe. Podľa Slovenských elektrární však nové bloky majú ochranný systém (kontainment), ktorý „je plne schopný vysporiadať sa so základnými projektovými nehodami, nadprojektovými nehodami, ako aj závažnými nehodami (nehody s tavením aktívnej zóny reaktora)“. Dopĺňa ho „sekundárny kontainment“, ktorého úlohou je lokalizovať, monitorovať a filtrovať potenciálne úniky ak by sa pri havárii prvý systém predsa poškodil. (EurActiv.sk, 16.júl 2008)

Kritici vyčítajú projektu nízku bezpečnosť a vysokú cenu. Podľa organizácie Greenpeace je „V prepočte na inštalovaný megawat vychádza totiž dostavba o 12 percent drahšie, ako výstavba úplne nového reaktoru typu EPR, ktorý sa stavia vo Francúzsku.“ Jan Beránek, vedúci medzinárodnej protijadrovej kampane Greenpeace International upozornil na bezpečnostné riziká: „Projekt nemá vyriešené bezpečnostné problémy, ako je napríklad chýbajúci ochranný kontajment a v rozpore s legislatívou nebolo pred zahájením stavby uskutočnené verejné posudzovanie vplyvov na životné prostredie – tzv. EIA.“

Investor tvrdí, že Slovenské elektrárne navrhli zmeny v stavebnej a technologickej časti projektu 3. a 4. bloku aby boli v súlade s najlepšou medzinárodnou praxou a požiadavkami dohliadajúcich orgánov. Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), potrebný na povolenie začatie prevádzky, chce investor spustiť ešte tento rok.

Ďalšou problematickou otázkou je energetická bezpečnosť. Dostavba Mochoviec má zaistiť energetickú sebestačnosť Slovenska – bez nových zdrojov by sme museli po odstavení Jaslovských Bohuníc elektrickú energiu dovážať. Greenpeace však upozorňuje, že palivo pre Mochovce bude pochádzať výhradne z Ruska, takže „dostavba JE Mochovce iba prehĺbi závislosť Slovenska na dovozoch energetických surovín z Ruska“.

O budúcnosti jadrovej energetiky hovorilo širšie tretie zasadnutie Európskeho jadrového fóra v Bratislave. EurActiv bude o jeho rokovaní a výsledkoch informovať podrobnejšie.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA