Začala fungovať Energetická burza Praha

Včera začala fungovať v Prahe Energetická burza, na ktorej sa obchoduje s elektrickou energiou. Má priniesť väčšiu transparentnosť do tvorby cien elektrickej energie na českom trhu, ale chce ovplyvňovať ceny aj v celej strednej Európe.

Pozadie

So zámerom vytvoriť Energetickú burzu prišla koncom minulého roku Burza cenných papierov Praha. Energetická burza sa netají cieľom stať a významným hráčom nie len na českom trhu, ale ovplyvňovať aj ceny v celej strednej Európe. Hlavným cieľom je však stransparentnenie tvorby cien, ktoré sa dnes zakladajú najmä na aukciách výrobcu energie ČEZ.

Transparentnosť cenotvorby požaduje aj Európska únia, ako súčasť liberalizácie sektora energetiky. Tá, napriek výraznému pokroku, mešká, predovšetkým v dôsledku neochoty niektorých členských krajín otvoriť domáce trhy medzinárodnej konkurencii, nedostatočnej cezhraničnej prenosovej kapacite a neúčinnej aplikácii právnych predpisov.

Otázky

Kvôli obavám z cenového šoku sa bude burza rozbiehať postupne. Na začiatku sa obchoduje len s produktmi s dobou dodania v poslednom štvrťroku tohto roku. Väčšina obchodníkov má pre toto obdobie už energiu nakúpenú, preto sa ceny výraznejšie nepohnú.

Od 25. júla sa však už začne obchodovať s produktmi s termínom dodania do konca roku 2008 a 2009. Aj takýto spojený produkt má znížiť riziko prudkého nárastu ceny kvôli špekuláciám. Najneskôr od 27. augusta s na burze začne obchodovať s rozdelenými produktmi dodávok základného zariadenia na roky 2008 a 2009 a potom začne obchodovanie so štandardnými produktmi na štvrťroky a mesiace 2008

Kvôli ochrane proti špekuláciám zafixovala minulý týždeň Energetická burza ceny na rok 2008 na 50,42 eur za MWh, čo je odvodené z výsledkov obchodovania na nemeckej burze. O fixovanie ceny začala skúmať Európska komisia, či neodporuje európskym pravidlám, burza sa však problémov neobáva.

Na energetickej burze sa obchoduje s tzv. silovou elektrinou, ktorá tvorí v Čechách len asi 40% celkovej ceny elektrickej energie, zvyšok ovplyvňujú distribučné spoločnosti a Energetický regulačný úrad. S fixovanou cenou na 50,42 eur za MWh by mohla cena pre veľkoodberateľov vzrásť o 14% a pre domácnosti o 10%.

Na rozdiel od aukcií, ktoré sa konajú len raz ročne, a kupujúci teda majú možnosť kúpiť elektrickú energiu len „tu a teraz“, burza umožňuje kontinuálne obchodovanie. Tým možno predísť prudkým výkyvom cien, ktoré sa niekedy na aukciách prejavujú – na Slovensku napríklad stúpla cena elektriny na rok 2008 na 62 eur za MWh, čo je o 41% viac, než je priemerná veľkoobchodná cena elektrickej energie v susednom Česku.

Záujemcovia o obchodovanie na burze musia mať podpísanú zmluvu s jednou z klíringových bánk, ktoré zaisťujú finančné vysporiadanie obchodov. V súčasnosti je to Komerční banka, Československá obchodní banka, HVB Bank, Česká spořitelna a Citibank. Plánuje sa, že na burze bude obchodovať asi 25 obchodníkov, zmluvu zatiaľ podpísalo desať.

Pozície

Peter Koblic, generálny riaditeľ Burzy cenných papierov Praha, na konci minulého roku v súvislosti s oznámením vytvoriť energetickú burzu povedal: „Obchodovanie s elektrickou energiou bude pilotným projektom novej komoditnej burzy. Kľúčové pre nás je prepojenie finančných a komoditných trhov, čo je celoeurópsky trend, a som rád, že sme tento krát naozaj medzi priekopníkmi.“

Luděk Horn, riaditeľ Sekcie realizácie obchodu v spoločnosti ČEZ, ktorá je hlavným českým výrobcom energie, vytvorenie energetickej burzy privítal. Burza podľa neho „napomôže vzniku likvidného trhu s elektrickou energiou, ktorého existencia je výhodná pre výrobcov, obchodníkov i spotrebiteľov tým, že jednotlivé subjekty budú môcť uspokojovať svoj dopyt kedykoľvek počas roku, nie len v období jednorazovej predajnej kampane spoločnosti ČEZ.“ (Celé interview s L. Hornom pre EurActiv.cz nájdete na tejto linke)

ENEL Slovenské elektrárne označili vyhlásenia o 20% náraste cien na Slovensku za nepresné. Marginálna cena 61,3 EUR za MWh z prvého tendra na predaj elektrickej energie pre rok 2008 nie je výslednou veľkoobchodnou cenou pre budúci rok. Objem ponúknutý v prvom tendri predstavuje iba asi 15% z celkovej spotreby Slovenska. Konečná priemerná cena bude vychádzať aj z ceny pri predaji zvyšnej plánovanej produkcie ENEL Slovenských elektrární a ostatných výrobcov elektriny. Výslednú cenu ovplyvnia aj tarify pre domácnosti, ktoré budú výsledkom konštruktívneho dialógu viacerých strán. Navyše, rozdielny vývoj cien na trhu v ČR je daný aj ich pozíciou čistého exportéra, kým Slovensko sa stáva čistým importérom elektrickej energie. Jediným východiskom z nepriaznivej situácie sú veľké investície do výrobných energetických kapacít v SR.

České Ministerstvo priemyslu a obchodu pre EurActiv.cz povedalo: „Vznik a zahájenie činnosti Energetickej burzy znamená ďalší významný krok a príspevok k formovaniu liberálnych trhových vzťahov v oblasti obchodu s elektrinou v Českej republike, a predpokladáme že i v strednej Európe.“

Ďalšie informácie o pražskej Energetickej burze nájdete na portáli EurActiv.cz.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA