Zelená energetická revolúcia sa odkladá?

Napriek snahám o budovanie „nízkouhlíkovej“ ekonomiky bude dovoz fosílnych palív do EÚ do roku 2020 konštantný, tvrdí Komisia v zverejnenom Strategickom energetickom výhľade. Mimoriadnu pozornosť venuje dodávkam plynu.

„Aj keby bola klimatická a energetická politika EÚ plne implementovaná, čistý dovoz fosílnych palív by mal do roku 2020 ostať na približne dnešnej úrovni“, tvrdí Komisia v novom „akčnom pláne“ energetickej bezpečnosti a solidarity. Zverejnenom včera v Bruseli.

Dokument koncentruje masívny balík 45 súvisiacich oznámení, obsahujúcich množstvo odporúčaní, opatrení a dát, do päťbodového akčného plánu, ktorý stanovuje politické priority pre nasledujúcu Komisiu (od septembra 2009).

Zrak upretý na východ

Na vrchole zoznamu je energetická infraštruktúra, najmä plynovody, a vonkajšie energetické vzťahy. Za priority sú označené Nabucco, baltské plynovody a štyri ďalšie projekty.

Komisár Piebalgs nedávno cestoval po Kaspickom regióne v snahe zabezpečiť pre Nabucco plyn z Azerbajdžanu. S Bruselom však súťaží Moskva, ktorá má s Baku široké energetické vzťahy.

Na druhej strane, dokument neobsahuje žiadne konkrétne kroky alebo odporúčania na zaistenie dodávok ropy. Dôvodom je „nestála povaha“ trhu s ropou. Naproti tomu „dodávky plynu závisia najmä na pevnej infraštruktúre produktovodov“.

Počas prezentácie hodnotenia Piebalgs novinárom povedal, že obmedzeniami dodávok ropy sa zaoberajú európske pravidlá pre emisie CO2 z automobilov a environmentálna legislatíva pre sektor dopravy. Predseda Komisie Barroso dodal, že Komisia „vážne zvažuje“, že súčasťou plánovaného 40 miliardového balíka pomoci pre európske automobilky bude zavedenie špeciálnej podpory pre vývoj čistejších vozidiel.

Dôraz na alternatívne zdroje plynu a jednotný hlas vo vonkajšej energetickej politike by mohol znepokojiť Moskvu, a štátny plynárenský monopol Gazprom. Tí sa v posledných mesiacoch snažili Brusel uisťovať, že stabilita dodávok nebude spochybnená a európsky trh je pre Rusko strategickou prioritou.

Barroso dnes cestuje do Nice na summit EÚ-Rusko. Na včerajšej tlačovej konferencii poprel, že by energetický výhľad mohol zhoršiť európsko-ruské vzťahy. „Toto nie je balík namierený proti Rusku.“ Podľa neho majú oba bloky vzťah „pozitívnej vzájomnej závislosti“. Spotrebitelia v EÚ by si však mali byť vedomí rizika, že raz „vonkajší dodávatelia nebudú môcť splniť svoje záväzky“.

Zásoby

Tretí bod akčného plánu obsahuje nové pravidlá pre krízové zásoby ropy a zemného plynu. Po nich nasleduje revízia pravidiel EÚ pre energetickú efektívnosť spotrebičov, pneumatík a budov. Posledným bodom je „Lepšie využitie vlastných energetických zdrojov EÚ“, za „najväčší potenciálny zdroj vlastnej energie“ sú v ňom označené obnoviteľné zdroje. Medzi šiestimi prioritnými projektmi je menovaný rozvoj pobrežných veterných elektrární v severnom mori, a slnečných elektrární v Stredomorí, a ich napojenie na európsku sieť.

„Zásadným komponentom“ domácich energetických zásob je aj uhlie a po ňom jadro, ktoré „prispieva k energetickej bezpečnosti EÚ ako hlavný zdroj elektrickej energie.“

Zelená revolúcia… neskôr

„Hlboké štrukturálne zmeny, ako je výroba elektrickej energie bez uhlíkových emisií, alebo radikálne technologické zmeny, ako je prelomenie závislosti dopravy na rope, potrvajú trochu dlhšie“, píše sa v akčnom pláne. Tieto ciele, spolu s nízkoenergetickými budovami, a inteligentnými, vzájomne prepojenými elektrickými transmisnými sieťami, sú zahrnuté do „vízie pre rok 2050“, ktorá je tiež súčasťou plánu.

Problém ako dosiahnuť tieto štrukturálne zmeny však bude na pleciach nasledujúcej Komisie. V roku 2010 by mala európska exekutíva predložiť revidovanú strategickú víziu energetickej politiky.

20 = 12?

Akčný plán znie trochu zmätene pokiaľ ide o možné úspory, ktoré EÚ dosiahne do roku 2020 zlepšením energetickej efektívnosti.

V energetickom a klimatickom balíku Komisia hovorí o 20% úspore spotreby do 2020. Hoci je tento cieľ právne nezáväzný, podľa Bruselu ho členské krajiny budú musieť dosiahnuť, pretože len vďaka zásadnému zlepšeniu energetickej efektívnosti budú schopné znížiť emisie CO2. No v údajoch v Annexe 1 k Strategickému energetickému výhľadu sa píše len o 12% znížení dopytu do roku 2020.

Podľa Piebalgsa je diskrepancia dôsledkom rozličného spôsobu merania. „Cieľ 20% neznamená nedovoliť (spotrebe energie) narásť, plus ju znížiť. O 20% nižšia spotreba energie (v roku 2020 než dnes) by v skutočnosti znamenala energetickú efektívnosť okolo 30% Takže ak by sme mali 30% cieľ energetickej efektívnosti, korešpondovalo by to s 20% znížením spotreby energie do roku 2020.“

Pozície

Liberáli v Parlamente boli balíkom „ohúrení“. Nazvali ho „základom pre dôveryhodnú a efektívnu legislatívu“. No niektorí individuálni členovia skupiny ALDE, ako Anne Laperrouze z Francúzska, žiadali viac snáh v oblasti výskumu, a Fiona Hall z Británie zas bola „znepokojená, že (projekcie dopytu po energii) sú nekonzistentné s podporou Komisie pre energetickú efektívnosť inde (v dokumente)“.

Zelený europoslanec Claude Turmes z Luxemburska, spolu s nemeckou zelenou europoslankyňou Rebeccou Harms, patrili medzi najostrejších kritikov. Turmes nazval akčný plán „manipuláciou politikov, médií a širšej verejnosti“. Podľa neho Komisia „prehnala“ obavy EÚ z bezpečnosti dodávok plynu a súčasne ignoruje jej takmer úplnú závislosť na rope v sektore dopravy.

Chladné prijatie sa plánu dostalo aj zo strany environmentálnych mimovládnych organizácií. WWF ho nazvala „vianočným stromčekom opatrení“ a poukázala na „veľké vnútorné rozpory medzi navrhovanými politikami“. Greenpeace Komisiu obvinilo z neschopnosti „vyslať jasný signál o energetickej bezpečnosti tým, že opäť znížila dôležitosť energetickej efektívnosti a vytvorila príležitosť na prežitie uhliu a jadru“.

Ďalšie kroky

  • koniec roku 2008: deadline pre schválenie energeticko-klimatického balíka
  • začiatok 2009: Oznámenie Komisie o financovaní energetickej efektívnosti
  • september 2009: nastupuje nová Komisia
  • 2010: Komisia predstaví novú víziu energetickej politiky 2030-2050
  • 2010: Oznámenie Komisie o prekonávaní bariér lepšieho využívania obnoviteľných zdrojov energie v EÚ

EurActiv bude v sérii článkov analyzovať akčný plán a balík oznámení v oblasti energetiky po jednotlivých oblastiach.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA