Brusel chce viac politizované debaty o EÚ

Vzhľadom na veľmi nízku účasť v posledných voľbách do Európskeho parlamentu sa Komisia rozhodla vo väčšej miere financovať politické nadácie na európskej úrovni. Cieľom takejto stratégie má byť politizácia diskusií o európskych témach. EÚ by sa tak mala stať atraktívnejšou témou ako na národnej, tak aj na lokálnej úrovni.

Krátka správa

27. júna 2007 prijala Komisia návrh umožňujúci založenie európskych politických nadácií financovaných z rozpočtu Spoločenstva. Tento návrh dopĺňa reguláciu prijatú v roku 2003, ktorá sa dotýka vlády politických strán na európskej úrovni.

Cieľom Komisie je politizovať debaty o záležitostiach EÚ a priniesť európsky politický dialóg bližšie k občanovi, teda aj na národnú a regionálnu úroveň. Má sa tak prekonať skreslené vnímanie EÚ ako bruselsko-centrického obrazu. Od novej regulácie si komisári sľubujú aj viac konfrontácie v diskusiách.

Komisárka pre komunikáciu Margot Wallström povedala: „Európske politické strany a nadácie zohrávajú kľúčovú rolu v prekonávaní priepasti medzi politikou na národnej a európskej úrovni. Počas nadchádzajúcich mesiacov a rokov bude Európa čeliť dôležitým politickým výzvam a udalostiam, vrátane medzivládnej konferencie.“

Mladí európski federalisti (JEF) privítali návrh Komisie ako „ďalší logický krok“ po predstavení systému financovania európskych politických strán v roku 2003. Prostredníctvom tejto regulácie poberá v súčasnosti príspevky z rozpočtu EÚ 10 takýchto strán. Patria medzi ne napr. EPP-ED, ALDE, PES, EGP, GUE a pod.

Podávanie návrhov na založenie európskych politických nadácií začne 29. júna 2007. Snahou Komisie je, aby boli založené a funkčne etablované už pred ďalšími voľbami do EP, ktoré sa budú konať v júni 2009.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA