Nová šanca na zmierenie pre Severné Írsko

Dnes sa v Severnom Írsku uskutočnia parlamentné voľby.

Krátka správa:

Od siedmej hodiny ráno majú občania Severného Írska možnosť vyjadriť priazeň svojim politickým kandidátom a zúčastniť sa volieb do regionálneho parlamentu. Spomedzi 250 kandidátov v 18 volebných obvodoch vzíde 108 poslancov. Jednou z ich prvých úloh sa bude do 26. marca dohodnúť na zložení miestnej vlády. V prípade jej vzniku totiž do jej rúk prejde veľká časť rozhodovacích právomocí priamo z Londýna.

Od roku 2002 je totiž Severné Írsko dočasne pod “priamou správou” Londýna a severoírsky parlament je prakticky nefunkčný. Britská vláda je okamžite po sformovaní severoírskej vlády pripravená prinavrátiť jej odobraté kompetencie, ktoré majú svoj pôvod v dohodách podpísaných v roku 1998.

Prieskumy verejnej mienky však naznačujú, že na vytvorenie miestnej vlády bude s najväčšou pravdepodobnosťou treba pristúpiť ku konsenzu medzi dvoma typickými opozičnými frakciami: unionistami, ktorí považujú Severné Írsko za súčasť Veľkej Británie, a nacionalistami, ktorí chcú dosiahnuť odpojenie Severného Írska od Veľkej Británie a jeho zjednotenie s Írskom.

Spolupráca na prvý pohľad opačne orientovaných politických zoskupení však nemusí byť taká nereálna, ako sa na prvý pohľad zdá. Obidve strany si totiž uvedomujú, že v prípade neúspechu pri sformovaní novej vlády môžu “spolu-dohľad” nad územím Severného Írska prevziať na základe vzájomných dohôd Londýn a Dublin. V takomto prípade by sa politické sily Severného Írska samy odsunuli do pozície štatistov.

Pre možné uzmierenie medzi spomínanými politickými frakciami svedčí aj odzbrojenie Írskej republikánskej armády (IRA) v septembri 2005, ktorej pôsobenie je spájané so šéfom republikánskej strany Sinn Féin, a na druhej strane stretnutie lídra protestantskej strany DUP Iana Paisleyho (Democratic Unionist Party) s hlavou katolíckej Cirkvi v Írsku, ktoré sa uskutočnilo v októbri minulého roku.

Podľa nedávneho prieskumu uskutočneného denníkom The Belfast Telegraph však len štvrtina z opýtaných verí v možnosť partnerstva medzi DUP a Sinn Féin. Nateraz je však všetko v rukách voličov a až výsledky volieb ukážu reálne východiská a možnosti na vyjednávanie medzi oboma frakciami.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA