Prodi možno vráti Európu do talianskej politiky

Vo volebnom programe bývalého predsedu Európskej komisie Romana Prodiho, ktorý v rozhodujúcich voľbách stojí na čele centristicko-ľavicovej opozície proti súčasnému premiérovi Silviovi Berlusconimu, prevláda európska dimenzia.

 

Pozadie

V Taliansku sa 9.-10. apríla konajú parlamentné voľby. Hlavnými rivalmi sú premiér Silvio Berlusconi (69), líder centristicko-pravicovej koalície, a bývalý predseda Komisie Romano Prodi (66).

V roku 2001 Berlusconi vďaka prísľubom hospodárskeho rozmachu vo svojom programe „Dohoda s Talianmi“ získal najväčšiu väčšinu v parlamente od druhej svetovej vojny

Európa však Berlusconimu vôbec nedôveruje. Medzi jeho mínusy v očiach EÚ patria povrchné rokovania a následný neúspech pri dosahovaní dohody o Ústavnej zmluve počas talianskeho predsedníctva v roku 2003 a Berlusconiho spor s kritickým nemeckým europoslancom v Štrasburgu, ktorému odporučil, že by sa presadil ako filmová hviezda v úlohe strážcu v nacistickom koncentračnom tábore.

Vplyv Talianska v Európe od Berlusconiho nástupu do úradu klesá. Vo volebnom programe stredopravej koalície sa EÚ spomína približne v desiatich riadkoch, na rozdiel od programu Prodiho centristicko-ľavicovej koalície, ktorý sa EÚ venuje na niekoľkých stranách.

Berlusconiho centristicko-pravicovú koalíciu tvorí spolu 17 politických strán, centristicko-ľavicová Prodiho koalícia spája 13 strán.

Pozície

Marco Incerti z bruselského think-tanku Centrum pre európske štúdie (CEPS) tvrdí, že hoci európske politické záležitosti v predvolebnej kampani, orientovanej na ekonomické otázky, nezohrávajú veľkú úlohu, víťazstvo centristicko-ľavicovej koalície pod vedením Prodiho by mohlo priniesť zmenu:

„V prípade volebného víťazstva centristicko-ľavicovej koalície by sa mohol zmeniť postoj Talianska voči EÚ,“ povedal Incerti EurActivu. „Ľavý stred urobil z Európy hlavnú tému svojho volebného programu, ktorý by mal definovať všetky politické kroky. Prodi sa tu výrazne opiera o svoje skúsenosti ako predseda Komisie. Program prebral všetky myšlienky, ktoré Prodi presadzoval na čele Komisie,“ uviedol Incerti, a okrem iného spomenul potrebu inštitucionálnej reformy, zlepšenia koordinácie a integrácie hospodárskych a fiškálnych politík, revíziu štruktúry rozpočtu, presun zdrojov do výskumu a vývoja, inovácií a poznatkovej ekonomiky.

„To signalizuje zmenu prístupu voči Európe, ktorá sa opäť dostáva do popredia talianskeho záujmu, najmä prostredníctvom komplexnej vízie, ktorá za Berlusconiho vlády do istej miery chýbala,“ zdôraznil Incerti.

Centristicko-ľavicová koalícia vníma EÚ ako potrebný kanál pre taliansku zahraničnú politiku: „Predstavovalo by to výrazný odklon od Berlusconiho stredopravej koalície, ktorej prioritou bude zrejme naďalej transatlantické partnerstvo s USA. Je potrené zdôrazniť, že kvôli minulosti Talianska a aktuálnemu medzinárodnému kontextu by bolo pre ktorúkoľvek centristicko-ľavicovú vládu nemožné zanedbávať vzťahy s USA, alebo byť voči nim v opozícii, no pozornosť bude zameraná predovšetkým na Európu. V tomto kontexte uprednostňuje stredoľavá Prodiho koalícia okamžité vytvorenie postu Ministra zahraničných vecí Európy, a zachádza dokonca tak ďaleko, že volá po zrušení práva veta v oblasti Spoločnej bezpečnostnej a zahraničnej politiky EÚ (SBZP).“

Hlavný politický analytik bruselského think-tanku Centrum pre európsku politiku (EPC) Antonio Missiroli v časopise European Voice napísal: „Napriek svojim osobným vzťahom, ktoré nadviazal s prezidentmi Bushom a Putinom, si Berlusconi získal veľmi málo priateľov v Európe.“

Napriek svojim skúsenostiam obchodníka a úspešného podnikateľa Berlusconi v oblasti reforiem, spojených s Lisabonskou stratégiou, dosiahol veľmi málo: „Taliansky priemysel sa iba začal prispôsobovať pevným výmenným kurzom a otvorenosti trhov. Nezlepšil sa ani stav verejných financií, skôr naopak,“ píše Missiroli.

Volebný program pravého stredu výslovne nespomína Lisabonskú stratégiu. Sústreďuje sa na veľmi špecifické administratívne/fiškálne opatrenia, zamerané na uľahčenie života slobodných povolaní a podnikateľov, najmä malých a stredných podnikov.

Prodiho šance na uskutočnenie reforiem však nie sú vysoké. Predsedá koalícii 13 strán, čo by mohlo priniesť mnoho ťažkostí v súvislosti s roztrieštenosťou koalície: „Záleží na tom, do akej miery sa Prodimu podarí udržať svojich partnerov pod kontrolou. V každom prípade je nepravdepodobné, že by centristicko-ľavicová koalícia bola dostatočne silná na uskutočnenie hĺbkových štrukturálnych reforiem, ktoré krajina potrebuje pre svoj ďalší pokrok. V tomto ohľade by stredoľavá vláda mohla aspoň položiť základy a zmierniť napätie pri vytváraní spoločenskej atmosféry, potrebnej pre prijatie takýchto reforiem,“ uzatvára Incerti. 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA