Pöttering nahradil Borrella v predsedníckom kresle

Nemecký konzervatívec Hans-Gert Pöttering bol včera zvolený za predsedu Európskeho parlamentu na obdobie dva a pol roka.

Pozadie:

Pöttering, narodený v roku 1945, pochádza z malého mesta Bad Iburg, ktoré sa nachádza v Osnabrückskom regióne na severe Nemecka. Je členom Európskeho parlamentu už od roku 1979 a predsedom stredopravej EĽS-ED od roku 1999. Taktiež je členom prezídia nemeckej konzervatívnej strany CDU, teda materskej strany súčasnej kancelárky Angely Merkel. Zaujíma sa predovšetkým o zahraničnú a bezpečnostnú politiku.

Otázky:

Pöttering získal vo voľbe predsedu EP takmer dve tretiny hlasov, ktorá sa konala v utorok 16.1.2007 v Štrasburgu. Tento výsledok však prekvapil len málokoho. Medzistranícka dohoda uzavretá na začiatku volebného obdobia Parlamentu zahŕňala  klauzulu o tom, že Konzervatívci podporia Pötteringovho predchodcu Josepa Borrella Fontellesa (SES, Španielsko) za prvého predsedu 6. Európskeho parlamentu v roku 2004. Dohoda bola uzatvorená z dôvodu, že ani jedna z dvoch najpočetnejších zoskupení v EP nemá 345 členov, čo je absolútna väčšina hlasov potrebná pre zvolenie niektorého z kandidátov. 

Vo včerajšom hlasovaní bolo takmer 100 hlasov neplatných. Pöttering získal 65,3% všetkých hlasov, čo je o niečo viac, než 63%, ktoré by získal, keby za neho boli hlasovali výlučne členovia dvoch parlamentných skupín, ktoré ho oficiálne podporovali. Spomedzi ďalších kandidátov skončila najlepšie spolupredsedkyňa Zelených Monica Frassoni z Talianska, ktorá získala viac než pätinu hlasov, teda takmer štvornásobok počtu členov jej strany, pravdepodobne vďaka podpore liberálnej skupiny ALDE. 

Skupina počet poslancov % kandidát počet hlasov %
EPP-ED 277 35,3 Hans-Gert Pöttering 450 65,3
SES 217 27,7
ALDE 106 13,5
UEN 44 5,6
Zelení/EFA 42 5,4 Monica Frassoni 145 21,0
GUE/NGL 41 5,2 Francis Wurtz 48 7,0
IND/DEM 23 2,9 Jens-Peter Bonde 46 6,7
ITS 20 2,6
nezaradení 14 1,8
Celkovo 784 100 689 100

Po zvolení Pötteringa sa hlasovalo za podpredsedov Parlamentu. Zvolení boli:

 • Rodi Kratsa-Tsagoropoulo (EĽS-ED, Grécko): 322 hlasov
 • Alejo Vidal-Quadras (EĽS-ED, Španielsko): 300 hlasov
 • Gérard Onesta (Zelení/EFA, Francúzsko): 285 hlasov
 • Edward McMillan-Scott (EĽS-ED, Spojené kráľovstvo): 274 hlasov
 • Mario Mauro (EĽS-ED, Taliansko): 262 hlasov
 • Miguel Angel Martínez Martínez (SES, Španielsko): 260 hlasov
 • Luigi Cocilovo (ALDE, Taliansko): 234 hlasov
 • Mechthild Rothe (SES, Nemecko): 217 hlasov
 • Luisa Morgantini (EUL/NGL, Taliansko): 207 hlasov
 • Pierre Moscovici (SES, Francúzsko): 207 hlasov
 • Manuel António dos Santos (SES, Francúzsko) 193 hlasov
 • Diana Wallis (ALDE, Spojené kráľovstvo): 192 hlasov
 • Marek Maciej Siwiec (SES, Poľsko): 180 hlasov
 • Adam Bielan (UEN, Poľsko): 128 hlasov

Nasledujúci členovia Parlamentu boli zvolení za kvestorov, ktorí budú mať na starosti zabezpečovanie každodennej vnútornej činnosti Parlamentu: 

 • James Nicolson (EĽS-ED, Spojené kráľovstvo): 334 hlasov
 • Astrid Lulling (EĽS-ED, Luxembursko): 298 hlasov
 • Mia De Vits (SES, Belgicko): 285 hlasov
 • Ingo Friedrich (EĽS-ED , Nemecko): 280 hlasov
 • Szabolcs Fazekas (SES, Maďarsko): 267 hlasov
 • Jan Mulder (ALDE, Holandsko) : 265 hlasov

Pozície:

Vo svojom prejave pred parlamentným zhromaždením Pöttering uviedol: „Európa musí byť Európou pre svojich občanov. Je našou spoločnou úlohou získať ľudí na svoju stranu, presvedčiť ich o našej najväčšej výzve, ktorou je zjednotenie nášho kontinentu a zároveň ochrana našej národnej identity. Potrebujeme ešte užšiu spoluprácu s národnými parlamentmi a to nielen na národnej úrovni – naše regióny, mestá a spoločenstvá  predstavujú základy Európy. A práve tam potrebujeme dôvernú spoluprácu. Nie sme protivníci, pracujeme na spoločnom cieli, ktorým je jednota nášho kontinentu.“

Hovorca ALDE Graham Watson kritizoval dohodu medzi dvoma najväčšími skupina v EP o rozdelení si predsedníctva EP počas jeho šiesteho volebného obdobia medzi sebou: „Liberáli a Demokrati boli od začiatku proti dohode uzavretej na začiatku tohto mandátu medzi Kresťanskými demokratmi a Socialistami, pretože sme ju považovali za neprirodzenú, avšak uznávam osobné kvality Hansa-Gerta Pötteringa, medzi ktoré patria poctivosť, spravodlivosť, ako aj dlhoročné skúsenosti a kompetentnosť. Úprimne mu želám všetko dobré v úrade predsedu Parlamentu, no ak má byť Parlament schopný čeliť výzvam, ktoré stoja pred európskou demokraciou v 21. storočí,  bude  musieť pozornejšie počúvať silnejúce hlasy žiadajúce reformu a modernizáciu. Tento rok, v ktorom uplynie 50 rokov od podpísania Rímskej zmluvy, je vhodný pre začatie tohto procesu.“

Kandidátka strany Zelených na post predsedkyne parlamentu Monica Frassoni predniesla svoj príhovor v šiestich jazykoch EÚ. Povedala: „Zvolený predseda musí tiež zostaviť poradie priorít z hľadiska uskutočnenia interných reforiem, ktoré boli príliš dlho blokované. Naše debaty sa musia stať zaujímavejšími a relevantnejšími, čo samozrejme vyžaduje i vyššiu mieru flexibility. Nový predseda sa však bude musieť angažovať v Rade a Komisii, s cieľom podnietiť tieto inštitúcie k zlepšeniu kvality  svojich prehlásení a  odpovedí v hodinách otázok: spôsobom ako motivovať našich členov, aby sa zúčastňovali plenárnych zasadnutí EP je totiž i postarať sa o to, aby ich odpovede neboli len diplomatickými floskulami.“

Ešte pred hlasovaním kandidát EUL-NGL Francis Wurtz vo svojom prejave zdôraznil politické rozdiely medzi jeho skupinou a Konzervatívcami a dodal: „Demokracia znamená prijatie rozhodnutia väčšiny. Pán Pöttering sa bezpochyby stane predsedom Parlamentu. Bude predsedať nám všetkým. Demokracia tiež znamená rešpekt k ostatným: Chcem zopakovať, že si cením poctivosť a spoluprácu pána Pötteringa v konferencii predsedov, v ktorej spolu zasadáme už sedem a pol roka. Demokracia je však predovšetkým o diskutovaní o rôznych myšlienkach. Hlasovanie, ktoré sa uskutoční o niekoľko minút, bude jasnou voľbou, čestnou voľbou a voľbou presvedčenia.“

Irena Belohorská (NA, Slovensko), novému predsedovi pogratulovala, ale súčasne ho požiadala aby si uvedomil, “že Európska únia je už dnes 27-členná, aby ste rešpektovali a snažili sa podporiť aj funkcionárov z dvanástich nových členských krajín, ktorých poslanci boli tiež zvolení s dôverou, že ich hlas tu bude vypočutý. Pokiaľ ide o nezaradených poslancov, chcem Vás poprosiť, aby sa odstránila diskriminácia, ktorou sú títo poslanci postihovaní.”

Ďalšie kroky:

 • Pöttering vyhlásil, že program pre obdobie svojho predsedníctva predstaví v Štrasburgu 13. februára 2007.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA