Rumunský prezident čelí referendu o impeachmente

19. mája 2007 sa uskutoční referendum, ktoré má rozhodnúť o tom, či bude rumunský prezident Basescu odvolaný procedúrou impeachmentu za údajné spreneverenie sa ústave. V súvislosti s touto udalosťou sa vynárajú obavy, či je krajina aj po svojom vstupe do EÚ kompatibilná so štandardami Spoločenstva.

Krátka správa

Dátum referenda bol stanovený rumunským parlamentom na 24. apríla 2007. Aby bol výsledok referenda platný, musí sa na hlasovaní v ňom zúčastniť minimálne 50% oprávnených občanov. Akokoľvek, pre prípad, ak by nebola účasť dostatočná, parlament odsúhlasil návrh umožňujúci opätovne uskutočniť referendum po 30 dňoch.

Prezident Basescu bol suspendovaný 19. apríla 2007 kvôli obvineniu zo zneužitia moci a porušenia ústavy vrátane „ovládania inštitúcií prostredníctvom svojich blízkych, čím došlo k zasahovaniu do ochrany práv a záujmov v prospech mafie pôsobiacej v rumunskej ekonomike.“ Ústavný súd konštatoval, že pre nedostatok dôkazov sú obvinenia neopodstatnené.

Politická rivalita medzi prezidentom krajiny a premiérom Calinom Popescu-Tarinceanuom dominuje obdobiu posledných 12 mesiacov. Rumunskí poslanci 19. apríla 2007 podporili prezidentovo suspendovanie prevažnou väčšinou. Hlasovanie dopadlo pomerom 322:108 v prezidentov neprospech.

Basescu pôvodne naznačoval, že v prípade suspendovania rezignuje a bude sa o priazeň voličov uchádzať na ďalšie obdobie v nových prezidentských voľbách. Potom však začal argumentovať, že najlepším riešením pre krajinu bude referendum o impeachmente.

Pozorovatelia sú presvedčení, že Basescu vyjde z referenda ako víťaz a to vďaka širokej podpore 65% (podľa nedávnych prieskumov). Na druhej strane by takýto výsledok znamenal predĺženie a rozšírenie politickej krízy, nakoľko prezident by musel spolupracovať s parlamentom, ktorý by sa tak stal jeho priamou opozíciou.

Spor medzi prezidentom a parlamentom vzbudil obavy o schopnosť Rumunska spĺňať požiadavky EÚ vo sfére súdnictva. Tieto problémy krajiny môžu výrazným spôsobom obmedziť kapacitu prijímať pomoc z fondov EÚ.

Predseda Európskej Komisie José Manuel Barroso vyzval, aby bola kríza „riešená rumunskými inštitúciami pri plnom rešpekte voči princípom demokracie a ústavnosti a to najrýchlejšie, ako sa dá.“  Potom dodal, že „Rumunsko vie, že musí pokračovať v potrebných reformách, najmä v oblasti súdnictva a v boji proti korupcii, čo sú záväzky krajiny pri pristúpení do EÚ.“

Ak hlasovanie v referende nebude znamenať vyriešenie politickej krízy, nové parlamentné voľby neskôr v tomto roku by mohli priniesť istú mieru tak veľmi potrebnej stability.

Podpredseda Socialistickej skupiny Hannes Swoboda politikov v Rumunsku vyzval, aby v tejto kritickej situácii dbali na stabilitu krajiny. “Suspendovaný prezident musí prispieť k pokojnému, demokratickému riešeniu krízy. On a jeho podporovatelia musia akceptovať rozhodnutie jednoznačnej väčšiny a konať zodpovedným spôsobom.”

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA