S. Royal chce “viac protekcionistickú Európu”

Socialistická prezidentská kandidátka S. Royal prisľúbila v prípade svojho zvolenia v máji vložiť do stanov Európskej centrálnej banky cieľ rastu zamestnanosti a odmietla koncepciu Európy, ktorá by ju redukovala len na pásmo voľného obchodu.

V skratke:

Socialistická kandidátka Ségolène Royal v jej dlhoočakávanom prejave 11. februára vyhlásila, že si praje vdýchnuť nový život európskej integrácii, a to vytvorením “viac protekcionistickej Európy”, ktorá by bola “viac v súlade s potrebami jej obyvateľov”.

Predstavením svojho “Prezidentského paktu” pred 15 tisícami svojich sympatizantov vo Výstavnom centre Villepinte pri Paríži, socialistická kandidátka deklarovala, že si praje urýchlene zaviesť “ambiciózne spoločné politiky” týkajúce sa výskumu, energetiky a životného prostredia a že sa bude snažiť ochrániť verejné služby francúzskeho typu v novej rámcovej smernici EÚ.

Vo svojom staronovom útoku na Európsku centrálnu banku (ECB) S. Royal povedala, že keby bola zvolená do funkcie, snažila by sa vložiť do stanov ECB nový cieľ týkajúci sa rastu zamestnanosti a vytvoriť  “vládu pre eurozónu”.

Čo sa týka inštitucionálnej otázky, Royal naznačila, že by “presadzovala ústavnú zmluvu, ktorá by si vyžadovala schválenie v referende, aby Európa fungovala demokratickejšie a efektívnejšie”. “Sociálny protokol”, ktorého obsah nebol bližšie upresnený, by mal byť zostavený tak, aby “pozdvihol životnú úroveň a sociálnu ochranu”.

Medzi najdôležitejšie návrhy S. Royal patrí tiež zvýšenie minimánej mzdy na 1500 euro mesačne z 1250 euro v súčasnosti.

Europoslanec Sergej Kozlík (NA, Slovensko) v komentári pre Profit tvrdí, že „rozdiely v miere otvorenosti a flexibility trhov práce sa so všetkými dôsledkami prejavujú v zaostávaní Európskej únie oproti USA“. Za kľúčový považuje rast zamestnanosti, ktorý je dôležitý naj pre sociálnu kohéziu a boj proti chudobe.

Súčasne sa ale podľa Kozlíka „tlak, ktorý vyžaduje reformy trhov práce… často pokladá len za pokyn na väčšiu flexibilitu a nesprávne sa interpretuje ako pokyn na oslabenie práv a ochrany pracovníkov. To je zlé a škodlivé chápanie. Flexibilita je o agilnosti, prispôsobivosti a schopnosti zamestnať sa, ktorej kľúčom je schopnosť pracovníkov neustále získavať a obnovovať zručnosti. Je to aj o kombinácii politík aktívneho trhu práce, odbornej prípravy a sociálnej podpory na maximálne uľahčenie presunu z jedného zamestnania do druhého. Reforma by nemala znamenať ani vyňatie sociálneho dialógu z podstaty trhu práce Európy.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA