Televízna hádka francúzskych kandidátov

Francúzski prezidentskí kandidáti sa stretli v televíznej debate, považovanej za rozhodujúcu pred voľbami 6. mája. Diskutovali o zamestnanosti, jadrovej energii, tureckom členstve v EÚ i „obnovovaní Európy“.

Krátka správa

Debatu vysielali dva hlavné francúzske televízne kanály. Vysielanie upútalo pozornosť rekordných 20 miliónov divákov. Horúca výmena názorov trvala takmer dve a pol hodiny.

  • Handicapované deti

Debatu poznačila nezhoda ohľadne práv postihnutých detí. Táto téma bola doteraz len na okraji predvolebnej kampane.

Socialistická kandidátka Ségolène Royalová obvinila svojho rivala Nicolasa Sarkozyho, že je „nemorálny,“ ak sa stavia do úlohy ochrancu takýchto detí. Povedala: „Priepasť medzi slovami a skutočnosťou ma veľmi rozčuľuje.“

Nicolas Sarkozy, líder centristicko-pravicovej vládnucej strany UMP, sa pokúsil toto využiť vo svoj prospech tvrdiac, že Ségolène sa prestala ovládať. Ona mu na to odpovedala, že šlo o „zdravý hnev.“

  • Pracovné miesta a ekonomika

Obaja kandidáti ponúkajú rozdielny pohľad na ekonomiku. Royalová vstupuje do druhého kola volieb s prísľubom posilniť hospodársky rast o 2,5% a viac, najmä prostredníctvom podpory investícií pre malých a stredných podnikateľov. Sľúbila, že všetko, čo sa bude nad 2,5%, bude použité na splatenie dlhu.

Sarkozy trvá na tom, že ak chce Francúzsko znova začať hospodársky rásť, musí sa opätovne pustiť do práce. Povedal, že práca potrebuje byť lepšie ohodnotená a nadčasy by mali byť čiastočne oslobodené od daňového bremena. To je podľa neho cesta, ako zvýšiť nákupnú silu.

  • 35-hodinový pracovný týždeň

Fakt, že vo Francúzsku sa pracuje týždenne len 35 hodín, bol ďalším impulzom pre spor oboch kandidátov. Sarkozy tento stav označil za „všeobecnú pohromu“ pre Francúzsko. Podľa neho žiadna iná krajina s úspešnou ekonomikou sa nerozhodla pre takúto možnosť. Povedal, že aj napriek jestvujúcim zákonom by začal s odmeňovaním nadčasov.

Royalová obhajovala „sociálny pokrok“ reprezentovaný 35-hodinovým pracovným týždňom, ale zároveň pripustila, že jeho implementácia je v niektorých prípadoch príliš skostnatená.

  • Jadrová energia

Ségolène sa vyzývavo spýtala Nicolasa, koľko elektrickej energie produkovanej vo Francúzsku pochádza z nukleárnych zdrojov. Sarkozy odpovedal: „Polovica.“ Royalová odpovedala: „Nie, sedemnásť percent.“ Akokoľvek, ani jeden z kandidátov nemal pravdu. 78% elektrickej energie spotrebovanej v krajine pochádza z jadra. Na druhej strane, jadrová energia vo Francúzsku sa podieľa 17% na celkovom objeme všetkých energií, teda nielen elektrickej.

  • Členstvo Turecka v EÚ

Sarkozy znovu zopakoval svoj postoj k vstupu Turecka do EÚ. Na druhej strane, Royalová hovorila o „prestávke,“ ktorá je nevyhnutná pred akýmkoľvek ďalším rozšírením Spoločenstva. Dodala, že v každom prípade toto rozhodnutie ponechá na francúzsky ľud, ktorý by sa k tejto otázke vyjadril v referende.

  • Oživenie Európy

Obaja kandidáti taktiež zopakovali svoje postoje k budúcnosti Európy. Royalová žiada vytvorenie a schválenie novej Zmluvy so silným sociálnym rozmerom. Sarkozy je zástancom „mini-dohody“ týkajúcej sa zásadne inštitucionálnych zmien. Takáto zmluva by mala byť podľa neho ratifikovaná parlamentom. Pôvodný návrh Ústavnej zmluvy odmietli francúzski voliči v referende ešte v roku 2005.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA