Briti budú bez európskej zmluvy cestovať na vlastné riziko

Nedávno založená mimovládna organizácia The Just Umbrella vyzýva lídrov štátov EÚ, aby začlenili oblasť spravodlivosti do navrhovanej európskej zmluvy, v opačnom prípade tým totiž vystavia britských aj ostatných turistov nachádzajúcich sa v zahraničí v rámci EÚ právnej a súdnej diskriminácii.

Krátka správa

Stephen Jakobi, ktorý je patrónom novozaloženej mimovládnej organizácie The Just Umbrella (TJU) a zároveň dlhoročným bojovníkom za súdne práva turistov v rámci EÚ a taktiež zakladateľom Fair Trials Abroad, upozorňuje na súčasný stav zraniteľnosti a bezmocnosti európskych turistov voči bezpráviu. V tejto súvislosti nalieha na hlavy štátov a vlád zasadajúcich v týchto dňoch v Bruseli, aby daný stav napravili a začlenili oblasť spravodlivosti do pripravovanej európskej zmluvy. Najväčším odporcom takéhoto kroku je však paradoxne britská vláda, ktorá odmieta akýkoľvek presun kompetencií  v tejto oblasti na úroveň EÚ.

Jakobi vyhlásil: „Na zasadnutí v Bruseli sa bude veľa hovoriť o suverenite a udržaní schopnosti dodržovať normy a odovzdávaní moci Bruselu a vyzerá to tak, že britská vláda bude pevná vo svojich pozíciách. Existujú tu však dva problémy: ako Európania sme bezbranní v prípade, ak sme omylom alebo nespravodlivo  zadržaní v krajinách, ako sú Grécko, BulharskoRumunsko. V prípade násilného zločinu, ktorého pravdepodobnosť je podľa štatistík u zahraničných návštevníkov o štvrtinu vyššia ako u miestnych, neexistujú možnosti pomoci priamo na mieste.“

Nedávna správa Európskej komisie hovorí o tom, že 8000 občanov EÚ bolo poslaných do vyšetrovacej väzby v zahraničí v prípadoch, keď mali mať právo na kauciu. Bohužiaľ čísla nehovoria o tom, koľko odsúdených ľudí by malo nárok na oslobodzujúci rozsudok, podmienečné prepustenie, alebo iné alternatívy okrem väzby, keby boli občanmi danej krajiny.

Mimovládna organizácia TJU bola založená práve za účelom vyvíjania tlaku na politickú aktivitu v situáciách, kde mimovládne, ani iné organizácie nemajú možnosť zasiahnuť. Usiluje sa podporovať a organizovať kampane za prijatie opatrení ako:

  • Eurokaucia: európske nariadenie, ktoré by malo zaručiť zahraničným návštevníkom spravodlivé zaobchádzanie v prípade nároku na kauciu.
  • Podmienečné prepustenie: TJU podporuje Európsku komisiu v jej úsilí presadiť primerané rámcové uznesenie, ktoré poskytne občanom EÚ rovnaké práva.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA