EÚ – to je sex, radosť, romantika

Aj toto je obraz EÚ prezentovaný Európskou komisiou na portáli YouTube. Na druhej strane, proti takejto forme prezentácie nikdy priamo nevystúpil ani pravicovo zmýšľajúci predseda Komisie, José Manuel Barroso.

Pozadie

Európska komisia prikladá svojej komunikačnej stratégii veľký význam, ustanovila ju ako samostatnú agendu jedného komisariátu. Keď sa v roku 2004 rozhodovalo o tom, ktorý z komisárov bude zodpovedný za akú oblasť, švédskej nominantke Margot Wallström sa ušlo portfólio „medzi-inštitucionálne vzťahy a komunikačná stratégia.“ Komisárka si za svoj cieľ stanovila v čo najprístupnejšej forme informovať občanov o aktivitách a politikách EÚ.

Začalo to blogom a pokračovalo to kanálom v rámci YouTube. Komisárka si svoj blog založila vôbec ako prvá z vysoko postavených lídrov Spoločenstva (viac o blogoch: EurActiv). Udialo sa tak v roku 2005. Táto žena o význame a možnostiach internetu zrejme nezapochybovala a tak v roku 2007 prišla s ďalšou priekopníckou myšlienkou. Pričinila sa o to, že 29. júna 2007 otvorila svoj vysielací kanál v rámci platformy YouTube Európska komisia.

Otázky

„EU Tube“, ako sa vysielací kanál Komisie na platforme YouTube nazýva, obsahuje v súčasnosti 75 video príspevkov. Nachádza sa tam materiál rôzneho druhu, počnúc 5-sekundovým statickým záberom na vlajku EÚ, pokračujúc vysoko kvalifikovanými reportážami o vybraných európskych politikách, krátkymi animovanými reklamami na lacný roaming a končiac mimoriadne úspešnými šotmi obsahujúcimi výjavy z bežného života.

6-ročné nemecké deti rozprávajú o hodnote mieru (link). Po častiach meniace sa ľudské tváre symbolizujú rôznosť a zároveň vzájomnú rovnosť európskych občanov (link). Sám predseda Komisie, José Manuel Barroso, čo-to rozpráva o klimatických zmenách (link). Ale taktiež aj animovaná morská čajka pri prelete ponad pláž „označkuje“ vysokú cenu mobilného roamingu (link).

Najsledovanejšie sú však videá zobrazujúce sex, radosť a romantiku. Ide o súbor troch reklamných šotov na program MEDIA, ktorého cieľom je okrem iného aj podpora európskych filmov. A práve scény z týchto filmov boli vybraté a prerobené na krátke upútavky:

  • Milovníci filmu to budú milovať! Takto nazvaný príspevok zobrazuje 18 heterosexuálnych a homosexuálnych párov počas sexuálneho aktu na rôznych miestach. Nezáleží na tom, či sa „to“ deje na posteli, v kuchyni alebo na toalete… Scény sú zakončené sloganom: „Spojme sa!“ Na EU Tube je to celkovo najsledovanejší spot. Po štyroch mesiacoch svojho výskytu na serveri si ho stihlo pozrieť už takmer 4,7 mil. divákov.
  • Európske filmy – aká radosť! Videli ste už dakedy usmievajúce sa tváre, tancujúcich, bežiacich a pozitívne kričiacich ľudí? Ak áno, nevadí. Pozrite si ešte raz. Na takéto zábery sa dá pozerať vždy znova a znova – druhý najsledovanejší šot (410 tis.).
  • Romantika v európskych filmoch stále živá. Tretí nasledovanejší príspevok (314 tis.). Tak, ako je tento šot natočený, tak ho ponecháme aj my – bez komentára.

Pozície

Margot Wallström na adresu kanálu EU Tube povedala: „Táto iniciatíva reflektuje odhodlanie Komisie lepšie vysvetľovať svoje politiky a aktivity v otázkach, ktoré sa dotýkajú občanov naprieč EÚ.“

Reakcie samotných divákov a užívateľov portálu YouTube sú rôzne. Pre ilustráciu ponúkame reakcie k najsledovanejšiemu spotu (uvádzame prezývky – nickname):

  • Kaloyjo: „Je dobré byť v Európe.“
  • Unkie888: „Dúfam, že Spojené kráľovstvo [Veľkej Británie a Severného Írska] sa stiahne z Európy ešte pred ďalšími voľbami.“
  • Msumedanthro: „Európania milujú sex – myslím tým, že je to opačné, ako to vidíme u Američanov.“
  • Infovobis: „love=Liebe=amour=amore=amor=влюбленность=αγάπη“
  • JulianGardna: „Európska únia je v rukách šialených ľavičiarov…“
  • Spailpins: „Je toto to, čo Komisia dokáže najlepšie?“
  • Maverickmarcin89: „Európske filmy sú najlepšie.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA