EU4Journalists: Únia prístupnejšia pre novinárov

Únia inovuje svoju komunikáciu navonok a zmenila dizajn informačného portálu pre médiá.

Krátka správa:

Európska komisia sprístupnila zdokonalenú stránku www.eu4journalists.eu. Za koncept stránky zodpovedá Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu (DG COMM) a na jej obsahu sa spolupodieľa Európske novinárske centrum (EJC) v holandskom Maastrichte.

Nie je náhoda, že spustenie inovovanej stránky EU4Journalists sa deje pri príležitosti 50. výročia európskej integrácie. Jej tvorcovia sú presvedčení, že novinári zohrávajú istú rolu pri zvyšovaní európskeho povedomia,

Nedávno v jednom zo svojich prejavov komisár pre rozšírenie Olli Rehn povedal, že musíme byť opatrní aby sme nezahodili šance ďalších 50 rokov.

Stránka EU4Journalists bude čoskoro dostupná vo všetkých 21 európskych jazykoch. Poskytuje základné informácie o politikách EÚ, ich tvorcoch a pomáha tak novinárom pri rešeršovaní kvalitných informácií.

Toho času je tematický členený do 14 tematických EÚ súborov:: Poľnohospodárstvo-rybolov-potraviny, Hospodárska súťaž, Vzdelávanie-kultúra-mládež, Zamestnanosť-sociálna politika-zdravie, Hospodárska a menová únia a euro, Podnikanie a priemysel, Životné prostredie, Vonkajšie vzťahy-obchod-rozvoj, Korupcia, Vnútorný trh, Spravodlivosť – vnútorné záležitosti, Regionálna politika, Veda a výskum a Transport – Energetika.

Európska únia má však aj vlastné tlačové stredisko EU PRESS ROOM.
 To sumarizuje aktuálne udalosti v európskych inštitúciách.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA