Jedenie mäsa prispieva ku globálnemu otepľovaniu

Z najnovšej japonskej štúdie vyplýva, že na zjedenie kila hovädzieho mäsa sa vyprodukuje viac skleníkových plynov ako pri trojhodinovom šoférovaní, keď sme doma nechali zasvietené.

Krátka správa

Výskumníci z Národného inštitútu hospodárskych zvierat a pastvín v Tsukube (Japonsko) skúmali „životný cyklus“ štandardnej kravy, vrátane produkcie a prepravy krmiva, manažmentu zvierat a biologickej aktivity zvieraťa.

Tieto etapy životného cyklu boli následne preskúmané z hľadiska dopadov na zmenu klímy: t.j. z hľadiska spotreby energie, produkcie metánu, zvýšenia kyslosti vôd a nadmerného obohatenia vôd o živiny, ktoré môžu znížiť obsah kyslíku aj absorpčnú kapacitu CO2.

Podľa štúdie v augustovom vydaní Animal Science Journal môže krava počas svojho životného cyklu (od narodenia až po príchod na trh) priamo či nepriamo vyprodukovať 4500 kilogramov emisií skleníkových plynov.

Metán, ktorý je produkovaný tráviacim systémom týchto zvierat, je zodpovedný za väčšinu emisií skleníkových plynov, zatiaľ čo dve tretiny celkových energetických potrieb pochádzajú z produkcie a transportu krmiva pre zvieratá.

Štúdia zohľadnila štandardné metódy priemyselnej produkcie mäsa v Japonsku a nebrala do úvahy dodatočné emisie CO2, ktoré pochádzajú z transportu hovädzieho na trh. Skutočné emisie skleníkových plynov sa preto môžu líšiť v závislosti od krajiny produkcie a vzdialenosti na trh.

Autori štúdie tvrdia, že zlepšenie manažmentu odpadov a kratšie intervaly medzi otelením kráv by mohli znížiť emisie. Podľa švédskej štúdie z roku 2003 prispievajú aj metódy používané na organických farmách k významnému znižovaniu emisií a energetickej náročnosti.

Dočasný výbor Európskeho parlamentu pre klimatické zmeny sa stretol 17. júla v Bruseli, aby prediskutoval stanovené ciele EÚ zredukovať emisie CO2 do roku 2020 o 20 %. Europoslanci prerokúvali rôzne politické prístupy s prítomným zástupcom Európskej komisie, ktorý zdôraznil úlohu rozvojových krajín, ktorú by mali zohrávať v znižovaní emisií CO2.

Komisia verí, že sa na Konferencii o klimatických zmenách OSN, ktorá sa uskutoční v Bali v decembri tohto roku, podarí posunúť medzinárodnú spoluprácu v tejto otázke o krok vpred.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA