Journalist Award 2006: Ocenení „Otroci v Apúlii“

16. apríla 2007 vyznamenala Únia európskou novinárskou cenou talianskeho novinára, ktorý tajne prenikol medzi vykorisťovaných zahraničných pracovníkov v južnom Taliansku.

Krátka správa:

Cenu „Za rozmanitosť – proti diskriminácii“ udeľuje EÚ novinárom, ktorí približujú výhody rozmanitej spoločnosti. Víťazov vyberá porota, ktorá  posudzuje články z hľadiska spravodajskej hodnoty, relevantnosti, náročnosti vyhľadávania informácií a prípravy, originálnosti, kreativity a významu pre širokú verejnosť.

O cenu sa každoročne uchádzajú novinári z celej EÚ, ktorí napíšu články o rozmanitosti alebo diskriminácii na základe rasy, etnického pôvodu, náboženstva a presvedčenia, veku, pohlavia, postihnutia či sexuálnej orientácie. Zvlášť sa cení, ak sa novinári zaoberajú otázkou rozmanitosti a diskriminácie v zamestnaní. Únia odovzdávala v pondelok ceny už tretíkrát.

Víťazný článok „Otrokom v Apúlii“ talianskeho novinára Fabrizia Gattiho bol uverejnený v časopise L’Espresso. Gatti sa sám vydával za migrujúceho pracovníka a uskutočnil dôkladný prieskum. V článku použil živé rozprávanie, aby ilustroval, podľa jury, „ťažkú situáciu druhotriednych občanov Európy, ktorí zažívajú silnú diskrimináciu pre svoj etnický pôvod“. Autor opísal cudzincov pracujúcich v južnom Taliansku, diskriminovaných prisťahovalcov pracujúcich v poľnohospodárstve. Odlišný etnický pôvod znamená pre zahraničných pracovníkov postavenie obyvateľov druhej kategórie, priam „otrokov“.

 „Médiá majú kľúčovú úlohu pri zvyšovaní povedomia o týchto významných otázkach. Nebudeme tolerovať žiadnu formu diskriminácie“, povedal komisár Špidla. „Musíme oceniť odvahu a odhodlanosť týchto novinárov. Zdôrazňujú naliehavú potrebu pokračovať v boji za rozmanitosť v spoločnosti.“

Druhú cenu získal internetový článok „Naša cigánska dcérka“ maďarského žurnalistu Miklósa Hargitaia, ktorý uverejnil portál Népszabadság Online. V článku sa píše o zložitých problémoch okolo adopcie z menšinovej skupiny, v tomto prípade rómskej menšiny.

Petra Sjouwerman z Belgicka, škandinávska korešpondentka pre De Morgen, získala tretiu cenu za článok „Spoločnosť zamestnáva iba autistov“, v ktorom sa opisuje, ako môže byť „odlišnosť“ výhodou.

Osobitná cena pre mladých novinárov bola udelená článku „Matky, ktoré sa učia jazyk svojich detí“ autorky Henna Helne z Fínska, ktorý bol uverejnený v časopise Anna. Článok prináša pozitívny pohľad na diskusiu o integrácii a zároveň zvyšuje povedomie o „viacnásobnej diskriminácii“, v tomto prípade na základe veku, pohlavia a etnického pôvodu.

Víťazi boli vyberaní z viac ako 700 zaslaných príspevkov zo všetkých členských štátov a osobitná cena zo 125 článkov, ktoré spĺňali podmienky. Príspevky posudzovala skupina odborníkov v oblasti médií a odborníkov na boj proti diskriminácii podľa ich spravodajskej hodnoty, hĺbky prieskumu a originality.

Za Slovensko bol nominovaný za rok 2005 Braňo Ondruš za článok v  Slove „Diskriminácia zrelých nezamestnaných žien“, za rok 2006 národná porota navrhla Petra Vaľa zo Slovenky za príbeh ženy trpiacou na ochorenie stomia „Vyhrala nad poisťovňou“.

Ročník 2007 Novinárskej ceny EÚ sa začal vo februári a týka sa článkov uverejnených medzi 1. januárom a 30. septembrom 2007 v ktoromkoľvek z 27 členských štátov.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA