Päťdesiat úspechov Európy

Politici sa nevedeli zhodnúť v texte Berlínskej deklarácie na všetkých úspechoch integrácie. Avšak 50 rokov pripomína 50 míľnikov, ktoré zjednocovanie prinieslo.

Krátka správa

50 ciest pokroku je virtuálnu galéria pozitívnych úspechov Únie za posledné polstoročie. V piatich farebne odlíšených miestnostiach (zelená, oranžová, modrá, červená a žltá) sa dozvedia čitatelia o rôznych európskych politikách a výsledkoch, ktoré priniesli pre život bežného občana. Napríklad píše sa tu akým spôsobom prekonala Európa nedostatok potravín a zabezpečila bezpečné potraviny, ktoré z európskych pláží sú najčistejšie a ktoré spĺňajú prísne normy Únie týkajúce sa kvality vody. Nájdete tu informácie o to ako EÚ šíri demokraciu vo svete prostredníctvom zabezpečenia spravodlivého priebehu volieb. Ďalšia miestnosť odhalí tajomstvá lacných leteniek a pravidiel, ktorými by ste sa mali riadiť pri výbere bezpečných leteckých spoločností.

„Informovanie verejnosti o tom, ako naše politiky ovplyvňujú jej každodenný život je len jednou zo súčastí komunikačnej stratégie EÚ,“ vyhlásila podpredsedníčka Komisie Margot Wallström. Dúfa, že takéto príbehy pomôžu ilustrovať úspechy, ktoré Európa za predchádzajúcich 50 rokov dosiahla a plány, ktorých splnenie má ešte stále v úmysle.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA