Poľsko nechce Európsky deň proti trestu smrti

Podľa správ v médiách je Poľsko proti vyhláseniu Európska dňa proti trestu smrti. Chce, aby sa do diskusie o „práve na život“ treba zahrnúť aj potraty a eutanáziu.

Krátka správa

Poľská konzervatívna vláda sa postavila proti snahe EÚ na vyhlásenie 10. októbra za Európsky deň proti trestu smrti. Iniciatívu oznámila Komisia už v júni tohto roku, na utorkovom stretnutí expertov členských krajín EÚ na spravodlivosť a vnútro v Bruseli sa však Varšava postavila proti rámcovej deklarácii. Na svojom postoji nič nezmenila ani na včerajšom stretnutí veľvyslancov členských krajín.

Deklaráciu má EÚ podpísať spolu s Radou Európy, ktorá sa intenzívne venuje otázke ľudských práv. Poľsko však tvrdí, že „právo na život“ nemožno obmedzovať na problematiku trestu smrti, a nakoľko v európskych krajinách nie je trest smrti aj tak praktikovaný, nezasluhuje si vyhlásenie samostatného dňa. Okrem toho, diskusia by mala byť podľa poľskej vlády rozšírená aj na eutanáziu a potraty.

Európska komisia však odmieta spojenie medzi trestom smrti a ostatnými aspektmi „práva na život“. Spoločná deklarácia EÚ a Rady Európy mala zdôrazňovať potrebu presadzovania zrušenia trestu smrti vo všetkých krajinách sveta. Schválená mala byť v dostatočnom predstihu, aby mohol byť Európsky rok proti trestu smrti vyhlásený už tohto 10. októbra, a tým sa pripojil k Medzinárodnému dňu proti trestu smrti, ktorý sa od roku 2003 koná pravidelne 10. októbra.

Deklaráciu malo definitívne schváliť zasadnutie ministrov spravodlivosti 18. septembra. Podpísaná mala byť 9. októbra v Lisabone. Vyžaduje si to ale jednomyseľný súhlas všetkých členov.

Obr: Krajiny ktoré úplne zrušili trest smrti
Podľa: Amnesty International

Podľa údajov Amnesty International bol trest smrti bol zrušený za všetky trestné činy v 90 krajinách, v ďalších jedenástich sa uplatňuje výnimka pre trest smrti za vojnové zločiny. Dvadsať deväť štátov ho síce ponechalo v platnosti, no počas uplynulých minimálne desiatich rokov ho nepoužili.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA