Rovnosť medzi pohlaviami – aj v golfe

Niektoré tradičné golfové kluby sa budú musieť prispôsobiť novým časom. Na základe smernice o rovnakom zaobchádzaní s mužmi a ženami totiž budú musieť zrušiť doteraz existujúce samostatné pravidlá pre ženy.

 

Krátka správa

Niektoré tradičné golfové kluby majú doteraz samostatné pravidlá pre ženy a mužov – ženy sa napríklad nemôžu stať plnoprávnymi členmi, majú obmedzený čas hrania, či nemajú prístup do klubových barov.

Podľa smernice o rovnakom zaobchádzaní s mužmi pri prístupe k tovarom a službám, ktorá bola odsúhlasená v roku 2004 a do platnosti vstúpi 21. decembra 2007, však budú musieť, v mene rovnosti medzi pohlaviami, túto tradíciu zrušiť.

Legislatíva mala pôvodne riešiť nediskrimináciu v oblastiach ako je zdaňovanie, či positenie. Právny posudok Komisie, zverejnený na žiadosť írskeho europoslanca Proinsias de Rossa v stredu minulý týždeň, však hovorí, že smernica má byť uplatňovaná aj na golfové kluby.

Ak sa teda niektoré z klubov rozhodnú v mene „tradície“ vzdorovať trendu rovnosti, majú jedinú možnosť – uplatniť právo na slobodu združovania a vyhlásiť sa za „výlučne pre pánov“.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA