Europoslanci bránia európsku kultúru pred USA

Poslanci Európskeho parlamentu odhlasovali na plenárnej schôdzi, že chcú vyňať z rokovacieho mandátu oblasť audiovízie.

Hoci stanovisko Európskeho parlamentu nie je v tomto štádiu prípravy rokovacieho mandátu pre Komisiu záväzné, má právomoc celú dohodu vetovať. Komisia je aj po fiasku s dohodou ACTA pripravenejšia Parlamentu načúvať už v prípravnej fáze.

“Rada a Komisia by mala vziať toto uznesenie do úvahy, nakoľko Parlament vyjadrí dohode konečnú podporu iba za predpokladu, že dosiahneme pozitívny výsledok pre naše podniky, zamestnancov a občanov," hovorí spravodajca Vital Moreira (S&D, PT). „Parlament má zuby, môže pohrýzť“.

Europoslanci odhlasovali pomerom hlasov 460 za a 105 proti (28 sa zdržalo) požiadavku obmedziť manévrovací priestor v rokovaniach o dohode, ktorá pokrýva takmer polovicu svetovej produkcie.

Význam bilaterálnej obchodnej dohody spočíva aj v tom, že môže výzmamne formovať globálne pravidlá obchodu. Málokto čaká, že rokovania budú jednoduché. Dôsledky pre existujúci právny korpus EÚ najmä pokiaľ ide o jednotný trh by mohli byť značné.

Spájajú sa s ňou aj nádeje . Komsie tvrdí, že dohoda môže priniesť EÚ 2 % zvýšenie HDP a vytvorenie 2 miliónov pracovných miest. “Ambiciózna a komplexná dohoda by poskytla našim ekonomikám tak potrebný a lacný impulz,” uviedol počas rozpravy v EP spravodajca.

Kultúra von

Od začiatku je horúcou témou tzv. kultúrna výnimika. „Je kľúčové nepovažovať kultúru za obyčajnú komoditu, hovorí nemecká europoslankyňa Helga Trüpel z skupiny Zelených.

Parlament sa v uznesení postavil za francúzsku požiadavku vylúčiť kultúrny sektor, najmä audiovizuálnu produkciu z prípadnej obchodnej liberalizácie. Stanovisko Paríža podporuje aj Slovensko.

Nemecký minister zahraničných vecí Guido Westerwelle však v aktuálnom rozhovore pre francúzsky denník Le Monde v kontexte kultúrnej výnimky povedal, že je za to, “aby sme hovorili o všetkom a nevyčleňovali vopred žiadny sektor”. Odôvodňuje to potenciálnymi ziskami v podobe zvýšeného rastu, pracovných miest a spoločných štandardov.

Regulačné rozdiely

Poslanci od dohody očakávajú otvorenie nových príležitostí pre európske spoločnosti, najmä malé a stredné podniky. Európska komisia by sa mala snažiť o dosiahnutie úplného prístupu na trhy verejného obstarávania v Spojených štátoch a odstránenie obmedzení zo strany USA voči európskym spoločnostiam pôsobiacim v službách námornej a leteckej dopravy a poskytovateľom finančných služieb.

… a ochrana hodnôt

Počas rokovaní sa budú riešiť na rozdiely v legislatíve a štandardoch medzi EÚ a USA, ktoré dnes tvoria najväčšie prekážky vo vzájomnom obchode. Sú niektoré oblasti, kde europoslanci nechcú zvoľňovať z európskej ochrany.

Napríklad ide o zásadu predbežnej opatrnosti v oblasti bezpečnosti potravín – napríklad v súvislosti s geneticky modifikovanými organizmami (GMO) a klonovaním, duševným vlastníctvom, ktoré je jedným z pilierov znalostnej ekonomiky, únijný systém zemepisných označení pôvodu a vysoká úroveň ochrany osobných údajov. Poslanci taktiež odmietajú poľaviť v ambíciách EÚ v oblasti ochrany životného prostredia.

Rokovací mandát pre Európsku komisiu by mal byť odsúhlasený členskými štátmi do 14. júna.

Pozície

“Chcel by som sa vyjadriť úplne jasne pokiaľ ide o audiovizuálne služby a načrtnúť (…) aké budú naše hranice. Za prvé, opatrenia ktoré EÚ a členské štáty prijímajú na podporu svojho audiovizuálneho sektoru nebudú predmetom rokovaní, môžu si ich v plnej miere ponechať“, povedal poslancom komisár pre medzinárodný obchod Karel de Gucht.  

"EÚ a členské štáty budú mať naďalej možnosť realizovať politiky na podporu kultúrnej diverzity, napríklad cestou dotácií, daňových úľav a podobne. To bude samozrejme zahŕňať rozvoj nových nástrojov na financovanie kultúrnej produkcie, to sa týka najmä kina a verejnoprávneho vysielania."

„Môžeme očakávať, že dobre postavená obchodná dohoda citeľne podporí ekonomiku obidvoch partnerských strán …“, hovorí slovenský europoslanec Jaroslav Paška (EFD, SNS). Je nám všetkým jasné, že dosiahnutie dohody o odstránení či minimalizovaní ciel, otvorení sektoru služieb a ochrane investícií nebude jednoduché. Ešte dôležitejšie bude dosiahnuť zosúladenie obmedzení oblastí predpisov v automobilovom, farmaceutickom či chemickom priemysle.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA