Európsky parlament súhlasí s bankovým dohľadom ECB

Europoslanci dali súhlas, aby v rámci prvého piliera bankovej únie, vykonávala dohľad nad bankami v eurozóne Európska centrálna banka (ECB).

Včerajšia (19. marca) dohoda medzi Európskym parlamentom a členskými štátmi tak finalizuje predbežnú dohodu z konca minulého roka. Ratifikovať ju ešte musí parlamentné plénum. Ministri financií 13. decembra 2012, pár hodín pred začiatkom zimného summitu Európskej rady, dospeli k dohode na jednotnom bankovom dohľade.

Európska centrálna banka nakoniec dostala právo priameho dohľadu nad 150 – 200 bankami eurozóny s aktívami v hodnote viac ako 30 miliárd eur, alebo ak predstavujú viac ako pätinu hospodárskeho výkonu domácej krajiny. Centrálna banka však bude môcť dohliadať aj na menšie banky v prípade, že sa vyskytnú problémy. Jednotný bankový dohľad je prvým pilier bankovej únie a zároveň podmienkou na priamu rekapitalizáciu bánk cez trvalý euroval (ESM).

Parlament presadzoval silnejšiu úlohu národných parlamentov, lepšiu výmenu a dostupnosť informácií, jasné oddelenie úloh dohľadu od menovej politiky v rámci ECB či atraktívne podmienky, aby sa do schémy zapojili aj krajiny mimo eurozóny, ktoré tak môžu spraviť dobrovoľne.

„Je to zásadným krokom k skutočnej bankovej únii, ktorá musí obnoviť dôveru voči bankám v eurozóne a zaistiť stabilitu bankového sektora,“ reagoval komisár zodpovedný za vnútorný trh Michel Barnier. ECB by nové právomoci mala plne uplatňovať od začiatku roka 2014.

Írsky minister financií Michael Noonan, ktorý pri vyjednávaniach medzi inštitúciami hral kľúčovú rolu vzhľadom na predsedníctvo jeho krajiny, dohodu uvítal.

„Jednotný orgán dohľadu je kľúčovým prvkom bankovej únie a zásadným krokom v snahe o prelomenie začarovaného kruhu medzi bankami a vládami,“ uviedol vo vyhlásení. Ďalšie piliere – mechanizmus bankovej rezolúcie spoločnú schému garancií vkladov – by mali dohodnúť do leta. 

Chýba vôľa

Dohoda o bankovom dohľade mala predstavovať významný integračný krok, no zatienila ju podmienka medzinárodnej pomoci Cypru zdaniť vklady na účtoch otrova. Otriasla nádejou, že Európa sa zjednotí v boji proti bankovým problémom a krajiny nebudú proti nim bojovať samy.

„Je to takmer fatálny úder pre bankovú úniu,“ reagoval pre Reuters ekonóm Paul de Grauwe z London School of Economics. „Jedným z kľúčových elementov bankovej únie je systém vzájomnej pomoci a znášanie nákladov, keď v niektorej krajine nastane banková kríza. Nie je však vôľa tak robiť,“ vysvetlil.

(EurActiv/Reuters)

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA