Tri odporúčania z Komisie pre Slovensko

Európska komisia Slovensku radí sústrediť sa na financovanie zdravotníctva, aktívne politiky trhu práce pre ťažko zamestnateľných, podnikateľské prostredie či korupciu.

Európska komisia dnes predstavila svoje každoročné makroekonomické odporúčania pre jednotlivé členské krajiny (Country Specific Recommendations, CSRs).

Ide o súčasť tzv. Európskeho semestra, teda systému koordinácie hospodárskych politík v EÚ, špeciálne v eurozóne. Odporúčaniam predchdáza správa o Slovensku z februára tohto roku.

 

INFOGRAFIKA: Slovensko 2017: Aké pozitíva a negatíva vidí Komisia?

 

Komisia sa snaží posledné roky počet odporúčaní skresať a sústrediť sa len na to, čo považuje za najdôležitejšie.

Odporúčania pre Slovensko

V prvom rade, aj keď Komisia uznáva, že Slovensko konsoliduje a je makroekonomicky v relatívne dobrej kondícii,  odporúča snaženia ešte posilniť.

 

EK Jarna prognoza

V tomto smere upozorňuje najmä na rezervy v zdravotníctve. Efektívnosť výdavkov má Slovensko riešiť cez projekt Hodnota za peniaze.

Druhé odporúčanie sa týka podpory zamestnávania dlhodobo nezamestnaných a tiež žien, napríklad cez dostupnejšie škôlky. Hovorí aj o kvalite vzdelávania. To potrebuje zlepšiť všeobecne ale aj s dôrazom na deti zo znevýhodneného prostredia.

Posledné odporúčanie sa týka kvality podnikateľského prostredia, vymožiteľnosti práva a vysokej miery korupcie na Slovensku. Komisia odporúča popracovať na verejnom obstarávaní, efektivite súdnictva a znižovaní administratívnej záťaže pre podniky.

Celoeurópsky trend

Pokiaľ ide o celoeurópsky obraz, ekonomika EÚ rastie 6. rok za sebou. Stav je to ale krehký a ohrozovaný celou plejádou domácich aj vonkajších faktorov. Komisia tvrdí, že štáty musia využiť súčasné opatrné oživenie na reformy a rozumnú kombináciu zodpovednej rozpočtovej politiky a investícií.

„Európska komisia dnes odporúča všetkým členským štátom udržiavať primeranú rovnováhu medzi zabezpečovaním udržateľnosti verejných financií a dosahovaním zámerov fiškálnej politiky, ktorá pomôže posilniť, a nie podkopať, oživenie,“  povedal komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici.

Viac dôrazu chce venovať aj sociálnemu rozmeru. „V našom posudzovaní sa tento rok plne sústredíme na riešenie nerovnosti. Krízu sme už odvrátili: je načase riešiť sociálne problémy (…) Zvyšovanie produktivity by sa malo premietnuť do vyšších miezd,“ hovorí eurokomisárka Marianne Thyssenová.

Tretina odporúčaní sa neplní

Komisia bilancuje aj to, ako vážne štáty k odporúčaniam pristupujú. Z dlhodobejšieho pohľadu krajiny dosahujú určitý pokrok v dvoch tretinách odporúčaní, ktoré doteraz v rámci Európskeho semestra dostali. Najviac sa nimi riadili v politických oblastiach, vo fiškálnej politike a pri finančných službách.

Najhoršie to ide v hospodárskej súťaži v službách a skvalitňovaní podnikateľského prostredia.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA