27 miliárd dolárov do IT v strednej a východnej Európe

Členstvo v Európskej únii bude v najbližších 10 rokoch znamenať mnohomiliardový prínos pre trhy IT v nových členských štátoch.

Krátka správa

Výskumná a konzultačná spoločnosť IDC oznámila, že pre priemysel informačných a komunikačných technológií (IKT) bude vstup nových krajín do EÚ obrovským prínosom. V priebehu rokov 2004 – 2013 vzrastú výdavky na IKT o vyše 2,2 percenta ročne. Celkovo by to malo byť 27,6 mld. dolárov (USD), ktoré by v opačnom prípade na trh neprišli. Najviac sa bude investovať do rozšírenia a modernizácie infraštruktúry, nového softvéru a služieb. Šéf výskumu IDC EMEA Steven Frantzen však upozorňuje, že tieto zdroje budú v regióne rozložené rôzne „v závislosti od podnikateľského prostredia, úrovne rozvoja informatiky, alebo priamych zahraničných investícií.“ Okrem toho budú hrať úlohu reformy a zmeny v legislatíve, ak budú také, že si budú vyžadovať nové informatické riešenia.   

Vstup nových členských štátov do EÚ má vplyv na priemysel IKT napríklad preto, lebo verejná správa i firmy musia prijímať medzinárodné štandardy, čo si vyžaduje implementovať nové technologické riešenia. Od regulácie v oblasti telekomunikácií a ochrany údajov po zákony o elektronickom podpise a informatizácii procesov vo verejnej správe stanovila Európska únia pravidlá, ktoré podporujú nasadzovanie nových IKT.

„Porozprávajte sa s generálnymi riaditeľmi, alebo riaditeľmi pre IT v bankách, telekomunikačných firmách alebo fabrikách v nových členských štátoch a strávite hodiny diskusiou o optimálnej stratégii IT, ktorá im umožní vyhovieť všetkým aktuálnym požiadavkám v oblasti účtovníctva, vzťahov s klientmi, alebo ďalších,“ hovorí S. Frantzen. Našťastie na tieto investície neostávajú manažéri štátnych, ani súkromných spoločností sami. Vlády im musia pomáhať, aby naplnili celoeurópske ciele stanovené v takých dokumentoch, akým je napr. i2010. Malé firmy a verejná správa sa pritom môže spoliehať na obrovskú finančnú pomoc z „eurofondov“.

 IDC vo svojej novej štúdii uvádza, že výdavky na IT v desiatich krajinách budú rásť priemerne takmer o 12 % ročne v desaťročnom období od roku 2004. Kumulatívny efekt všetkých rozdielnych komponentov EÚ znamená, že v roku 2013 celkové výdavky na IT budú o viac ako 22 % vyššie.

Hlavný konzultant IDC EMEA Scott Moore podčiarkuje, že „vstup do EÚ vedie k novým požiadavkám a vytvoril nový priestor na trhu IKT“. Z tohto vývoja bude ťažiť aj Slovensko. Štúdia predpovedá, že na Slovensku sa celkové výdavky do roku 2013 zvýšia o viac ako 26 percent a z celoeurópskeho koláča nových zdrojov si firmy u nás odkroja asi 2,3 mld. USD.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA