Aj vo virtuálnom svete sa dajú kradnúť reálne peniaze

Krádeže a kriminálna činnosť sú vo virtuálnych svetoch na vzostupe. Agentúra EÚ pre bezpečnosť internetu (Enisa) upozorňuje, že v projektoch Second Life a Final Fantasy je vo forme nehmotných tovarov a služieb uskladnených asi 1,5 mld. eur.

Takmer tretina Európanov (30%) prišla niekedy počas návštevy internetu o časť svojho virtuálneho majetku v dôsledku podvodu, informuje nedávny prieskum, ktorý vykonala Agentúra EÚ pre bezpečnosť internetu (Enisa). Podobne ako v reálnom svete, aj vo virtuálnej realite ľudia platia skutočnými peniazmi za (virtuálne) tovary a služby. Takéto tipy transakcií sú pomerne časté, preto vznikajú ad-hoc finančné systémy, ktoré konvertujú fyzickú menu na elektronickú.

V porovnaní s reálnym svetom sú však transakcie vo virtuálnom prostredí nedostatočne zabezpečené a sú kryté príliš nízkymi depozitmi. Súčasne, na virtuálny majetok sa nevzťahujú jasne definované vlastnícke práva.

Z rovnakého prieskumu vyplýva, že každý tretí užívateľ, ktorý sa stal terčom podvodu, nedostal od prevádzkovateľa serveru primerané odškodnenie. Ďalších 28% sa ani nikdy nepokúsilo riešiť svoju stratu s prevádzkovateľom servera.

„Užívatelia môžu spraviť len málo, ak je ich majetok ukradnutý,“ konštatuje Giles Hogben, jeden z autorov správy Enisa. Dodáva, že v oblasti digitálnych svetov počítačových hier nemajú užívatelia vo väčšine prípadov žiadne vlastnícke práva na virtuálny tovar, hoci zaň zaplatili reálnym platidlom. Jediným dokladom o ich vlastníctve je záznam v databáze, ktorá ak je napadnutá hackerom, údaje v nej možno veľmi jednoducho zmeniť alebo odstrániť.

V roku 2007 bolo vo svete identifikovaných asi 30 tisíc tzv. zlomyseľných programov, informuje Kaspersky, vývojár antivírového softvéru. V porovnaní s rokom 2006 to predstavuje nárast o 145%. Cieľom zákerných programov je bez vedomia užívateľa zhromažďovať osobné údaje, vrátane prístupových mien a hesiel, a odosielať ich tretím osobám, ktoré ich môžu zneužiť.

Aj napriek vysokej rizikovosti nakupovanie virtuálnych tovarov a služieb exponenciálne rastie. V roku 2007 predstavovala celková hodnota operácií sumu 2 mld. amerických dolárov. Pre porovnanie, vo virtuálnom projekte Entropia sa počas roka 2006 uskutočnili transakcie v hodnote 360 mil. dolárov. Analytici predpokladajú, že v nasledujúcich rokoch bude obrat rásť závratným tempom.

Objem finančných prostriedkov, za ktorý sa nakupujú virtuálne tovary a služby, je logickým dôsledkom skutočnosti, že vo svete existuje takmer miliarda „virtuálnych“ užívateľov. Inými slovami, ide o miliardu užívateľských kont, z ktorých viaceré sú zdieľané niekoľkými fyzickými osobami súčasne.

Prieskum Enisa dopĺňa, že 70% respondentov má skúsenosť s komerčnou aktivitou vo virtuálnom svete (11% nakupuje virtuálne tovary a služby denne, 23% týždenne a 22% mesačne).

Enisa ako riešenie odporúča jasné definovanie vlastníckych práv na virtuálny majetok. Súčasne zdôrazňuje potrebu zvyšovania povedomia internetovej verejnosti o dôležitosti ochrany súkromia. Prieskum vychádza z odpovedí 1500 respondentov z Veľkej Británie, Nemecka a Švédska.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA