Aké budú siete z optických vláken?

Komisia včera publikovala oficiálny návrh odporúčania pre budovanie vysokorýchlostných a vysokokapacitných sietí novej generácie (NGN), ktoré budú pozostávať z optických vláken. V texte ostalo viacero otázok nezodpovedaných.

Európska komisia včera predstavila konkrétne návrhy na podporu budovania tzv. sietí novej generácie (NGN) – dátových sietí pozostávajúcich z optických vláken. Očakáva sa, že počas nasledujúcich troch rokoch sa do ich rozširovania investuje 20 mld. eur.

Nie úplne zodpovedanou otázkou zostáva dopad na konkurenciu na trhu s dátovými službami. Brusel sa aj napriek možnej podpore z európskych peňazí obáva, že finančná náročnosť NGN zabráni účasti malých firiem na ich výstavbe. Preto chce zabezpečiť, aby dominantné spoločnosti, ktoré budú vysokokapacitnú infraštruktúru vlastniť, umožnili menším konkurentom vstúpiť do nej.

Firmy, ktoré sa rozhodnú optické vlákna financovať, mali by byť odmenené za vysokú mieru rizika, ktorú na seba preberajú. Komisárka Viviane Reding, zodpovedná za informačnú spoločnosť a médiá, pôvodne v júni 2008 oznámila, že výška prémie by mohla činiť 15% oprávnených nákladov. Avšak po námietkach zo strany mnohých telekomunikačných operátorov sa presná hranica v konkrétnom návrhu nevyskytuje. Dokument stanovuje, že odmenu bude stanovovať Komisia s ohľadom na aktuálne kapitálové výdavky telekomunikačných firiem, pričom sa miera vyčlenených prostriedkov z európskych peňazí bude nachádzať v intervale 8-12% oprávnených nákladov. Akokoľvek, zdroj blízky Komisii nevylúčil, že prémiové platby by mohli spomínaných 12% prevýšiť.

Nevyriešenou zostáva aj otázka metódy výpočtu oprávnených nákladov. Komisia pôvodne navrhla, že za výdavky sa budú považovať iba tie prostriedky, ktoré sa použijú na sprístupnenie nových služieb. Európska skupina regulátorov (ERG), ktorá združuje národné telekomunikačné úrady, označila takýto postup za „príliš normatívny,“ ktorý môže predstavovať „riziko poškodenia odvetvia.“ Ku kritike sa pripojili aj veľké telekomunikačné spoločnosti. Na druhej strane, noví a menší operátori zvolenú metódu privítali, súčasne sa však vyslovili za to, aby boli prémiové platby podľa možnosti čo najnižšie.

Podľa Bruselu by bolo ideálne, ak by si každá firma budovala vlastnú infraštruktúru, čím by sa posilnila konkurencia na trhu s dátovými službami. Malé firmy namietajú a tvrdia, že priamy prístup do veľkých optických sietí dominantných firiem a bývalých monopolov je absolútne kľúčový. Ak by im nebol garantovaný, boli by prinútené odísť z trhu. Podľa štúdie ECTA, ktorá združuje menšie telekomunikačné spoločnosti, NGN predstavujú veľký biznis najmä pre dominantných operátorov, ktorí „v súčasnosti kontrolujú 80-90% prístupov do pevných sietí.“ Správa dodáva, že v takejto situácii musí malým operátorom prístup do nich garantovať zákon.

Dominantní operátori sú nespokojní s predstavou, že by ich Komisia nútila zdieľať ich vlastné siete s konkurenciou. Podľa Asociácie európskych operátorov telekomunikačných sietí (ETNO), záväzok umožniť prístup do siete mnohým hráčom môže znamenať pre infraštruktúru hrozbu finančnej a technickej nestability. Organizácia včera (18.9.) upozornila, že v roku 2007 sa miera investícií do telekomunikačného sektora rapídne znížila – podľa Idate šlo o medziročný pokles z 2,3% na 1,7% HDP. Michael Bartholomew, riaditeľ ETNO, vidí príčinu v „regulačnom tlaku“ zo strany EÚ.

Súčasný návrh Komisie je otvorený verejnému pripomienkovaniu, ktoré potrvá do polovice novembra. Exekutíva EÚ prisľúbila, že formálne odporúčanie prijme v roku 2009.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA